رونمایی از سایت دانشکده
نمایشگاه 150 سال کتاب های درسی
دکتر یاحقی در نمایشگاه 150 سال کتاب های درسی
مراسم جشن پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر پیش قدم سخنران مراسم جشن پژوهش دانشکده
دکتر رهنما (ریاست) و دکتر رادمرد (معاونت آموزشی)

                        

faculty intro

                         

 

دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد با هدف تأمين نيروى انسانى متخصّص و ماهر به عنوان دومين واحد آموزش عالى در سطح شهر مشهد با راه‏ اندازى گروه زبان و ادبيّات فارسى در سال ۱۳۳۴ هجرى شمسى تأسيس گرديد. در سال بعد رشته‏ هاى زبان و ادبيات انگليسى و زبان و ادبيّات فرانسه ايجاد شد. پس از گذشت يك سال ديگر رشته‏ هاى تاريخ و جغرافيا در اين دانشكده آغاز به كار نمود. رشته زبان شناسى در سال ۱۳۴۲ فعاليت خود را آغاز نمود...

Read more