دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 


دکتر بهزاد قنسولی
 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: روان شناسی آموزش زبان (درون نگری) 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، ایران

کارشناسی ارشد، زبان شناسی کاربردی، انگلستان

دکتری، روان شناسی درون نگری، انگلستان

 

 

 

 

behzad-ghonsooly-hezareh

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک


 

 5231

051-38805231

http://ghonsooly.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر علی خزایی فرید

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: زبان شناسی و ترجمه

 

تحصیلات:

کارشناسی، ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری، زبان شناسی، دانشگاه منچستر

 

 

 

ali-khazaee-farid 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5233

051-38805233

http://khazaeefarid.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر رضا پیش قدم

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: روان شناسی اجتماعی آموزش زبان

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

 

 

Dr. Pishghadam 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5238

051-38805238

http://pishghadam.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر محمد رضا هاشمی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جامعه شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتری، زبان شناسی مقابله ای قواعد انگلیسی، دانشگاه umist انگلستان

 

 

 

 

 mohammad-reza-hashemi

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5235

051-38805235

http://hashemi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر آذر حسینی فاطمی 
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آموزش و یادگیری زبان دوم

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  ایالتی نیومکزیکو آمریکا

دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  ایالتی پنجاب هندوستان

 

 

 

 

azar-hosseini-fatemi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5232

051-38805232

http://hfatemi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد غضنفری
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آموزش زبان انگلیسی، تحلیل گفتمان، کاربد شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، دبیری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  شیراز

 

 

 

mohammad-ghazanfari 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

 

5237

051-38805237

http://mghazanfari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر ضرغام قبانچی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آموزش زبان، زبان شناسی کاربردی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه لیورپول انگلستان

 

 

 

 

zargham-ghabanchi

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5236

051-38805236

http://ghabanchi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر رجبعلی عسکرزاده

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ادبیات نمایشی - ادبیات آمریکا

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه باهنر کرمان
کارشناسی ارشد، زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد  

دکتری، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پنجاب هندوستان

 

 

 

 

rajabali-askarzadeh-torghabeh 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5239

051-38805239

http://asgar.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر خلیل فاضی زاده

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: آموزش زبان انگلیسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

khalil-ghazizadeh

 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5234

051-38805234

http://ghazizadeh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر زهره تائبی نغندری

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  ادبیات تطبیقی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

zohreh-taebi-noghondari 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5240

051-38805240

http://taebi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمودرضا قربان صباغ

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: نظریه ادبی، سبک شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی
دکتری، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران


 

 

mahmood-reza-ghorban-sabbagh 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5242

051-38805242

http://mrg.sabbagh.profcms.um.ac.ir  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر مسعود خوش سلیقه

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ترجمه دیداری‌ شنیداری

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری، مطالعات ترجمه، دانشگاه علوم مالزی

 

 

 

khoshsalighe 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5244

051-38805244

http://khoshsaligheh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر عذرا قندهاریون

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ادبیات و مطالعات رسانه، مطالعات فرهنگی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد 
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز

دکتری، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز

 

 

 

Azra-GHandeharion

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5241

051-38805241

 http://ghandeharioon.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر حسام الدین شهریاری احمدی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: زبان شناسی پیکره ای، بررسی گفتار و نوشتار زبان آموزان ایرانی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علم و صنعت

دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

hesamodein-shahriariahmadi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5245

051-38805245

http://h.shahriari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


خانم وحیده سیدی

 

مرتبه علمی: مربی

تخصص: ادبیات کلاسیک و اسطوره شناسی تطبیقی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران

 

 

 

vahideh-sayedi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5247

05138805247

http://vsayedi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour