اعضاي هيات علمي گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 


دکتر محمد جعفر یاحقی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ادبیات حماسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

 

 

 

mohammad-jafar-yahaghi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5212

051-38805212

http://ferdows.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر مهدخت پورخالقی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: زبان و ادبیات فارسی (شاهنامه پژوهی - ادبیات کودک - کلیات مسایل ادبی)

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

mahdokht-poorkhaleghichatroodi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5213

051-38805213

http://dandelion.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر محمود فتوحی رود معجنی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: سبک شناسی و بلاغت

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تربیت معلم تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

 

mahmood-fotoohi-rudmajani 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5214

051-38805214

http://fotoohirud.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر سید مهدی زرقانی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: نظریه  شعر، مطالعات تاریخ ادبی، سنایی پژوهی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

 

 

 

 seyed-mahdi-zarghani

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5216

051-38805216

http://zarghani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد تقوی
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: زبان و ادبیات فارسی (ادبیات عرفانی - ادبیات داستانی)

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

 

mohammad-taghavi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5217

051-38805217

http://taghavi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر زهرا اختیاری
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: نسخ خطی، ادبیات دوره غزنوی و نقد و تصحیح متون 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تربیت مدرس

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

zahra-ekhteyari 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5216

051-38805216

http://ekhtiari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عبدالله رادمرد

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: متون نثر کلاسیک و بلاغت فارسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

دكتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

abdollah-radmard 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5218

051-38805218

http://radmard.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر ابوالقاسم قوام

 

مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص: نقد شعر کلاسیک، سبک شناسی

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه   تهران

 

 

 

abolghasem-ghavam

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5219

051-38805219

http://ghavam.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید جواد مرتضایی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: بلاغت، متن پژوهی، حافظ پژوهی

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران

 

 

 

seyedgavad-mortezaei 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5220

051-38805220

http://gmortezaie.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمدجواد مهدوی 

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دستور زبان فارسی، ادبیات داستانی، ادبیات دوره صفوی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  پیام نور مشهد 

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

mohammad-javad-mahdavi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5223

051-38805223

http://mahdavy.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر مریم صالحی نیا

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: نظامی پژوهی - ادبیات دوره صفوی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

maryam-salehinia 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5224

051-38805224

http://m.salehinia.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر امید همدانی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: نظریه های ادبی، عرفان وتصوف

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

omid-hamedani 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5226

051-38805226

http://hamedani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر سمیرا بامشکی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: روایت شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  تهران

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

samira-bameshki 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5227

051-38805227

http://bameshki.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر فرزاد قائمی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: شاهنامه پژوهی، ادبیات حماسی و اسطوره شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  باهنر کرمان

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد 

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

farzad-ghaemi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5222

051-38805222

http://ghaemi-f.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر سلمان ساکت

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: متن شناسی و تصحیحی متون

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

saket 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5225

051-38805225

http://saket.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر احسان قبول

 

 مرتبه علمی: استادیار

تخصص:  آموزش زبان فارسی 

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  فردوسی مشهد

 

 

 

ehsan-ghabool 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5221

051-38805221

http://ghabool.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی