اعضاي هيات علمي گروه علوم اجتماعی

 

 

 


دکتر محمد مظلوم خراسانی

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جامعه شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جامعه شناسی ، آلمان - برلین
کارشناسی ارشد، جامعه شناسی - علوم سیاسی، آلمان - برلین
دكتری، جامعه شناسی - علوم سیاسی، آلمان - برلین

 

 

 

mohammadmazloum-khorasani 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5191

051-38805191

http://mmkhorasani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر علی یوسفی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی شهری

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دكتری،جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 ali-yousofi

 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5192

051-38805192

http://yousofi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محسن نوغانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جامعه شناسی آموزش و پرورش، روش های تحقیق در علوم اجتماعی

 

تحصیلات:

کارشناسی، دبیری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
دكتری، جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

 

mohsennoghani-dokht-bahmani 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5193

051-38805193

http://noghani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی اقتصادی، شبیه سازی اجتماعی

 

تحصیلات:

کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان
کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

 

ahmadreza-asgharpour

 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5198

051-38805198

http://asgharpour.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر علی اکبر مجدی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی روستایی، نرم افزار spss

 

تحصیلات:

کارشناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دكتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

aliakbar-majdi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5196

051-38805196

http://majdi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر حسین اکبری

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی مسایل اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی - تطبیقی

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
دكتری، جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

 

hossein-akbari 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5199

051-38805199

http://h-akbari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر حسین میرزایی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

 

تحصیلات:

کارشناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد، جامعه شناسی،  دانشگاه تبریز
دكتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه اصفهان

 

 

 

hossein-mirzaei 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5194

051-38805194

http://hmirzaei.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


آقای دکتر غلام رضا صدیق اورعی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی جوانان، مسایل اجتماعی

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد، جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 

gholamrezaseddigh-ouraee-a 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5195

051-38805195

http://sedoura.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


آقای دکتر مهدی کرمانی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی توسعه

 

تحصیلات:

کارشناسی، مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی - توسعه روستایی، دانشگاه تهران

دكتری، جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 dr. kermani

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5203

 051-38805203

http://m-kermani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


آقای دکتر غلام رضا حسنی درمیان

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: علوم اجتماعی، گرایش جمعیت شناسی، حوزه های علوم اجتماعی

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری،  دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

دکتری، علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

 

 

gholamreza-hassani-darmian 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5197

051-38805197

http://gh-hassani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی