سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

 

مسئول دفتر ریاست: خانم زهرا بابائی

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

 

 

 

z-babaei

 

تلفن:

:تلفن مستقیم

داخلی  6707 و 230 و 231

38796824  و 38796826  و38806707

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour