سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

کارمندان گروه های آموزشی

 

 

 


کارشناس گروه تاریخ:

آقای محمود خالق ورودی

 

تحصیلات:

کارشناسی، مدیریت 

 

 khaleghiverdi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6777

051-38806777

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


مربی امور آموزشی گروه جغرافیا:

آقای مجید رضا کاتبی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا انسانی- روستایی

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

 katebi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

مامور به تحصیل

---------

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


کارشناس امور آموزشی گروه جغرافیا:

آقای جواد بابایی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا انسانی گرایش شهری

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

 j-babaee

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

مامور به تحصیل

    --------

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه جغرافیا:

خانم مهناز رمضانی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

 ramezani

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6785

051-38806785

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه جغرافیا:

خانم زهرا دامغانی

  

تحصیلات:

 دیپلم، 

 

 damghani

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6787

051-38806787

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه انگلیسی:

خانم اعظم جنتی فر

  

تحصیلات:

کارشناسی  زبان و ادبیات فارسی

janati 

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6765

051-38806765 

janatifarاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه انگلیسی:

آقای سید احمد سیدی نوقابی

  

تحصیلات:

کارشناسی، زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد، زبان شناسی همگانی

 syiedi-noghabi

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6766

051-38806766 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه روسی و زبان شناسی:

آقای مهدی نیازدل

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم اجتماعی

 

 

 

 Niazdel

 

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6772

051-38806772

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه عربی:

خانم صدیقه قادری

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات عرب

 

 

ghaderi 

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6762

051-38806762

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه فارسی:

آقای حسین تفقدی اسراری

 

تحصیلات:

کارشناسی، حسابداری

 

tafaghodi 

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6760

051-38806760

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه علوم اجتماعی:

خانم طیبه ابراهیمی شاه آبادی

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

ebrahimi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6780

051-38806780

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه فرانسه:

خانم یلدا نائبیان

 

تحصیلات:

کارشناسی، علوم تربیتی

 

naebiyan 

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6774

051-38806774 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


کارشناس گروه علوم اجتماعی:

آقای داوود نادمی

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی

 

 

 

داوود نادمی

 

تلفن:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

6780

051-38806780

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour