سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

 

 

 

کارمندان حوزه پژوهش و مجلات 

 

 


آقای مرتضی تحققی علیائی

مسئول امور پژوهشی دانشکده

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد، جامعه شناسی

 tahaghoghi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

سایت شخصی:

پست الکترونیک:

6716

051-38806716

http://tahaghoghi.staffcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


خانم اعظم جنتی فر

کارشناس قطب علمی فردوسی و شاهنامه

 

 

تحصیلات:

 کارشناسی،  زبان ادبیات و فارسی

 janati

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

سایت شخصی:

پست الکترونیک:

6733      289

051-38796837      051-38806733 

ندارد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


خانم مرضیه دهقان

کارشناس مجله زبان و ادبیات عربی

کارشناس مجله زبانشناسی و گویش های خراسان

کارشناس مجله مطالعات زبان و ترجمه

کارشناس مجله جغرافیای سیاسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران

 dehghan

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

سایت شخصی:

پست الکترونیک:

6723

051-38806723

ندارد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


خانم زهرا بنی اسد

کارشناس مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

کارشناس مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی

کارشناس مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری

کارشناس مجله علوم اجتماعی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا 

 baniasad

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

سایت شخصی:

پست الکترونیک:

6724

051-38806724

ندارد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


آقای سیدمحمدعلی موسوی

کارشناس مجله جستارهای ادبی

کارشناس مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی

کارشناس مجله پژوهشهای ادب و زبان فرانسه

  

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ

 ma-mosavi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

سایت شخصی:

پست الکترونیک:

6725

051-38806725

ندارد 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour