معرفی نظام پیشنهادات

 

دانشكده ادبیات و علوم انسانی در راستاي اهداف عاليه تدوين شده توسط دانشگاه و با اعتقاد به ضرورت بهره گيري نظام مند از توانايي هاي فكري و خلاقيت سرمايه انساني در اداره دانشكده و دانشگاه، از اسفند ماه 1389 شروع بکار نموده و  دست ياري به سوي شما اساتيد گرامي، كاركنان عزيز و دانشجويان محترم دراز نموده و منتظر نظرات ارزشمند شما در اين راستا و در قالب نظام پيشنهادات مي باشد.

خواهشمند است محورهاي اولويت دار در حوزه هاي مختلف را در اینجا ملاحظه فرماييد. لازم به ذكر است كه ارايه پيشنهاد از طريق پورتال شخصي امكان پذير مي باشد.

 

اعضای کمیته پیشنهادهای دانشکده 

سمت

دكتر عبدالله رادمرد

رییس کمیته تخصصی

دكتر رضا پیش قدم

عضو کمیته تخصصی

دکتر جواد عباسی

عضو کمیته تخصصی

آقای اسفندیار محرابی

دبیر کمیته تخصصی

آقای داوود نادمی

عضو کمیته تخصصی

 

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm