دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

اتاق جلسات دانشکده حوزه مدیریت دانشکده

 

 


در بخش مدیریت دانشکده دو اتاق جلسات با ظرفیت 25 و 15 نفر مخصوص جلسات هیات رئیسه و شورا ها و گروه های آموزشی وجود دارد.

Otaghe jalasat

اتاق جلسه شماره 1

 

jalasate2

اتاق جلسه شماره 2

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour