دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

 

اتاق جلسات دانشکده حوزه مدیریت دانشکده

 

 


در بخش مدیریت دانشکده دو اتاق جلسات با ظرفیت 25 و 15 نفر مخصوص جلسات هیات رئیسه و شورا ها و گروه های آموزشی وجود دارد.

Otaghe jalasat

اتاق جلسه شماره 1

 

jalasate2

اتاق جلسه شماره 2

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10