پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

سایت دانشکده

 

 

Site

این سایت در 3 بخش ویژه برای دانشجویان مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به منظور آشنایی با رایانه و انجام امور علمی-پژوهشی دانشجویان با تعداد 60 رایانه فعالیت می نماید.

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour