چهارشنبه, ۰۱ فروردین ۱۳۹۷

 

سایت دانشکده

 

 

Site

این سایت در 3 بخش ویژه برای دانشجویان مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به منظور آشنایی با رایانه و انجام امور علمی-پژوهشی دانشجویان با تعداد 60 رایانه فعالیت می نماید.

 

 

 

 

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10