پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

دومين همايش رويكردهاي ميان‌رشته‌اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه

14 و 15 مهرماه  1394

دانشگاه فردوسی مشهد

LTLTS2 IA Conference

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour