اعضاي هيات علمي گروه جغرافیا

 

 


دکتر حمید شایان 

مرتبه علمی: استاد
تخصص: جغرافیای انسانی - جمعیت

تحصیلات:

 

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد  

کارشناسی ارشد، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران  

دکتری، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران  

 

 

 39-شایان

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5271

051-38805271

http://shayan34.profcms.um.ac.ir 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد رحیم رهنما

 

مرتبه علمی: استاد

تخصص: برنامه ریزی شهری

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی- اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیای شهری، دانشگاه تربیت مدرس

دكتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 Dr. Rahnama-1

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5275

051-38805275

http://rahnama.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید رضا حسین زاده
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران  

کارشناسی ارشد، هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه  تهران

دکتری، جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران   

 

 

 

 Hoseinzade

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5273

051-38805273

http://srhosszadeh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر خدیجه بوذرجمهری
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: برنامه ریزی روستایی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی و اقتصادی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و عشایری، دانشگاه  فردوسی مشهد

دكتری، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدس تهران  

 

 

 

 

khadijeh-bouzarjomehry 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5272

051-38805272

http://azar.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر براتعلی خاکپور
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: برنامه ریزی شهری

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای اتسانی و اقتصادی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، جغرافیای شهری، دانشگاه  تهران

دكتری، جغرافیا و برنامه ریزی  شهری، دانشگاه تهران  

 

 

 

 

 barat-ali-khakpoor

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5274

051-38805274

http://khakpoor.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر علی اکبر عنابستانی
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: برنامه ریزی روستایی (کالبدی) و GIS 

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی - اقتصادی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 ali-akbar-anabestani

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5270

051-38805270

http://anabestani.profcms.um.ac.ir  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر محمد چعفر زمردیان

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد 

کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی، دانشگاه  فردوسی مشهد

دكتری، جغرافیای طبیعی، دانشگاه  تهران

 

 

 

 

mohammad-jafar-zomorrodian

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5276

051-38805276

http://zomorodian.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد اجزاء شکوهی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: برنامه ریزی شهری

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد  

کارشناسی ارشد، جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  

دكتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه  لیورپول انگلستان

 

 

 

mohammad-ajza-shokouhi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5277

051-38805277

http://shokouhim.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر هادی اعظمی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه  تهران

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستائی، دانشگاه فردوسی مشهد  

دكتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه  تربیت مدرس

 

 

 

hadi-azami 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5280

051-38805280

http://aazami.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید هادی زرقانی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: مرزهای بین المللی، پدآفندهای عامل، قدرت و قدرت ملی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا، دانشگاه  حکیم سبزوار

کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دكتری، جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  

 

 

 

seyyed-hadi-zarghani 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5282

051-38805282

http://h-zarghani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد قاسمی خوزانی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: گردشگری

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد  

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد  

دكتری، جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران  

 

 

 

mohammad-ghasemi-khozani 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5279

051-38805279

http://khozani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عباس مفیدی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی سینوپتیک و مدل سازی اقلیمی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران  

کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی  

دكتری، جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی  

 

 

 

abbas-mofidi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5283

051-38805283

http://abbasmofidi.profcms.um.ac.ir

www.wix.com/amofid/mofidir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر آذر زرین

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: پسا دکتری - مدل سازی اقلیمی،  دانشگاه ویسکانسن - مدیسون

 

تحصیلات:

کارشناسی، دبیری جغرافیا، دانشگاه خوارزمی  

کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس  

دكتری، جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس  

 

 

 

azar-zarrin 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5287

051-38805287

http://zarrin.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر مریم قاسمی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برنامه ریزی روستایی  (اقتصاد روستایی)

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی-اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

maryam-ghasemi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5284

051-38805284

http://magh30.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    

 

 

 


دکتر امیدعلی خوارزمی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: مدیریت شهری

 

تحصیلات:

کارشناسی، مهندسی عمران -عمران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  

کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی (MBA)،  دانشگاه carleton کانادا

دكتری، مدیریت نوآوری (توسعه ملی)، دانشگاه stirling انگلستان  

 

 

 

omid- ali-kharazmi 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5286

051-38805286

http://kharazmi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر رضا دوستان

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی و سینوپتیک

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)  

کارشناسی ارشد، اقلیم شناسی و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

دكتری، اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

 

 

reza-dostan

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5288

051-38805288

http://doostan.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر حمدالله سجاسی قیداری

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: توسعه روستایی، کارآفرینی، اقتصاد روستایی، برنامه ریزی روستایی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای طبیعی، دانشگاه  تهران

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

دكتری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

 

 

 

hamdolah-sojasi-qeidar 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5285

051-38805285

http://ssojasi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر طاهره صادقلو

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقتصاد روستایی، مدیریت بحران، مدیریت ریسم، توسعه روستایی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران  

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه  تربیت مدرس

دكتری، جغرافیا  و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه  تهران

 

 

 

tahereh-sadeghloo 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5281

051-38805281

http://tsadeghloo.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محسن جان پرور

 

مرتبه علمی: استادیار 

تخصص: مطالعات مرز، ژئو پلتیک و فلسفه جغرافیای سیاسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،  دانشگاه  پیام نور بجنورد

کارشناسی ارشد، جغرافیای  سیاسی،  دانشگاه  تربیت مدرس تهران

دكتری، جغرافیای سیاسی،  دانشگاه  تربیت مدرس تهران

 

 

mohsen-janparvar 

 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5289

051-38805289

http://janparvar.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


دکتر ندا محسنی

مرتبه علمی: استادیتر
تخصص: ژئومورفولوژی (اکوژئومورفولوژی - پدوژئومورفولوژی)

تحصیلات:

 

کارشناسی، ، دانشگاه تهران  

کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تبریز 

دکتری، ، دانشگاه فردوسی مشهد  

 

 

Dr. Mohseni 

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

........

051-3880

http://...........profcms.um.ac.ir 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


دکتر اکبر حیدری تاشه کبود

مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تحصیلات:

 

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه زابل  

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان  

دکتری،جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد  

 

 

 heydari

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

.........

051-38805271

http://...........profcms.um.ac.ir 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


دکتر مصطفی امیر فخریان

مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تحصیلات:

 

کارشناسی، جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد  

کارشناسی ارشد، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران  

دکتری، جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران  

 

 

 amirfakhriyan

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

.......

051-38805271

http://..........profcms.um.ac.ir 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


دکتر روح الله اسدی 

مرتبه علمی: استادیار
تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تحصیلات:

 

کارشناسی،جغرافیای سیاسی ، دانشگاه امام حسین (ع)

کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد  

دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد 

 

  Dr. Asadi

تلفن داخلی: 

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5187

051-38805187

http:/asadi.profcms.um.ac.ir 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی