تبادل سودمند متقابل میان زبان شناختی و رباتیک اجتماعی

 

Meghdari-1

جلسه سخنرانی تحت عنوان " تبادل سودمند متقابل میان زبان شناختی و رباتیک اجتماعی " به کوشش دکتر رضا پیش‌قدم (معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات) و با سخنرانی آقای دکتر علی مقداری (استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف) و خانم دکتر مینو عالمی (پسادکتری رباتیک اجتماعی از دانشگاه صنعتی شریف) و با حضور آقای دکتر مقیمی (رئیس دانشکده علوم)، استادان و دانشجویان علاقه‌مند روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 10 در محل تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در پایان نیز پرسش و پاسخ و تبادل نظراتی در این نشست صورت گرفت.

Meghdari-2

Meghdari-3

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm