سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

 

اطلاعیه های مربوط به آزمون دکتری

بازگشت به صفحه اصلی

- اطلاعیه چگونگی ارزیابی مرحله دوم از داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 1397-1396
- اطلاعیه مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری تخصصی سال 1397-1396
                - اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی معرفی شدگان ارزیابی مرحله دوم دوره دکتری تخصصی Ph.D (سال 1396) (جدید)
- اطلاعیه مرحله دوم ارزیابی دكتری تخصصی سال 1396 دانشگاه فردوسی مشهد (برنامه زمانبندی مصاحبه) (جدید)
- اطلاعیه در خصوص ساعت برگزاري آزمون ومصاحبه پذيرفته شدگان دوره دكتری گروه علوم اجتماعي (جدید)
- اطلاعیه در خصوص مصاحبه علمي آزمون دكتري 1396 گروه زبان و ادبیات فارسی   (جدید)
- اطلاعیه در خصوص مصاحبه علمی آزمون دکتری 1396 گروه زبان و ادبیات عرب  (جدید)
- کروکی موقعیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد
اعلام حد نصاب پذيرش آزمون دكتري 96 دانشكده ادبيّات و علوم انساني (جدید)
- اطلاعیه در خصوص مصاحبه علمی آزمون دکتری 1396 گروه جغرافیا (جدید)
- اطلاعیه در خصوص مصاحبه علمی آزمون دکتری 1396 گروه زبان شناسی (جدید)
- اطلاعیه در خصوص مصاحبه پذیرفته شدگان رشته مدیریت شهری (جدید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour