چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

مصاحبه علمي از داوطلبان غايب پذيرش
دورۀ دكتري زبان و ادبيّات فارسي

 

به استحضار مي رساند مقرر شده است مصاحبۀ علمي از داوطلبان غـايـب مرحلۀ دوم پذيـرش دكتري 1396 در روز سه شنبه مورّخ 1396/5/3 برگزار شود. داوطلباني كه به دلايل موجّه در مصاحبۀ علمي شركت نكرده‌اند، لازم است جهت هماهنگي حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 1396/5/1 با شمارۀ 38806760   تماس حاصل نمايند.

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour