دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷

 

 

 

گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی عناصر رمان نو در دو اثر ناتالی ساروت:


بیوه‌های طلایی و افلاک نما

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر ناصحی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مزاری

 

 

استاد(ان) داور:

آقای آذری دکتر پرتوی

 

 

نگارش:

زهرا نوده

 

 

 

 

ساعت 11:30 سه‌شنبه 17/5/96

اتاق 209

 

 

 

 

  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10