چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

گروه زبان و ادبیات عربی

 

--------- موضوع پایان‌نامه / رساله: ---------

المضامین التربویه و الخلفیه فی ادب الشهیده بنت الهدی

 

 

 

--------- نام دانشجو: ---------

محمد الحسینی

کارشناسی ارشد

 

 

--- استاد راهنما: ---

دکتر محسنی

 

 

--- استاد مشاور: ---

دکتر عرب

 

 

 

--- داور داخلی: ---

دکتر طالب زاده

دکتر ناظری

 

--- داور خارجی: ---

 

 

 

------ زمان: ------

ساعت 10 سه‌شنبه 96/5/17

 

 

---- مکان: ----

اتاق 201

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour