جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
ردیف نام درس نام استاد سرفصل دروس
1 زبان عمومی برای دانشجویان کشاورزی الناز پاکار admin sarfasl
                              2 زبان عمومی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی محمد ضابطی پور admin sarfasl                 
3 زبان عمومی برای دانشجویان رشته کتابداری و علم اطلاع رسانی   سعید عامری  admin sarfasl
 زبان عمومی  ملیحه کرمی admin sarfasl 
 زبان عمومی برای دانشجویان رشته روان شناسی زبان هانیه جاجرمی admin sarfasl 
زبان عمومی برای دانشجویان رشته ریاضی  سیده مینا حامدی  admin sarfasl 
 
  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10