چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶
ردیف نام درس نام استاد سرفصل دروس
1 زبان عمومی برای دانشجویان کشاورزی الناز پاکار admin sarfasl
                              2 زبان عمومی برای دانشجویان رشته علوم سیاسی محمد ضابطی پور admin sarfasl                 
3 زبان عمومی برای دانشجویان رشته کتابداری و علم اطلاع رسانی   سعید عامری  admin sarfasl
 زبان عمومی  ملیحه کرمی admin sarfasl 
 زبان عمومی برای دانشجویان رشته روان شناسی زبان هانیه جاجرمی admin sarfasl 
زبان عمومی برای دانشجویان رشته ریاضی  سیده مینا حامدی  admin sarfasl 
 7 روش ها و فنون تصمیم گیری  منیژه احمدی منش  admin sarfasl
مبانی هیدرولوژی  ملیحه پورعلی   admin sarfasl
مبانی جغرافیای جمعیت  خدیجه جوانی admin sarfasl 
10   اصول سنجش از راه دور  جعفر رکنی admin sarfasl 
11 شهر و شهرک های جدید  محمد قنبری  admin sarfasl
12 نقشه خوانی  مجیدرضا کاتبی  admin sarfasl
13 جغرافیای روستایی ایران   مریم نادری admin sarfasl
14 صرف 1   حسن عبدالهی admin sarfasl
15  فارسی عمومی اسما حسینی مقدم  admin sarfasl
16  فیزیک عمومی ایمان باباییان  admin sarfasl
17 فارسی عمومی  حامد مهراد  admin sarfasl
18  فارسی عمومی  حمید طبسی admin sarfasl
19 فارسی عمومیرادفر   رادفر admin sarfasl
20 فارسی عمومی   رویا یدالهی شاه راه admin sarfasl
21  فارسی سمیه سادات حسینی  admin sarfasl
22  فارسی عمومی سمیه سادات سنگی  admin sarfasl
23 روش تحقیق (نظری)   فروزان طاهری admin sarfasl
24 فارسی عمومی  شریعنی  admin sarfasl
25 فارسی عمومی   غضنفری admin sarfasl
26 فارسی عمومی   فاطمه رضوی admin sarfasl
27  فارسی عمومی  فاطمه ماهوان admin sarfasl
28 فارسی عمومی  لیلا حق پرست  admin sarfasl
29 فارسی عمومی محبوبه علی حوری admin sarfasl
30  فارسی عمومی محمد محمدی  admin sarfasl
31 فارسی عمومی کبریا مرادی admin sarfasl
32 فارسی عمومی مهشید گوهری admin sarfasl
33 فارسی عمومی نعمت الله پناهی admin sarfasl
34 سنجش از راه دور علی نورمحمدی admin sarfasl
35 فارسی عمومی اعظم نیکخواه فاردقی admin sarfasl
  

 pic111

    Picture 4  

  Picture 9     Picture 3-1      Picture 10