پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

 

بازدید نماینده بنیاد ژاپن از دانشکده ادبیات و علوم انسانی

97.4.4 a

نشست نماینده بنیاد ژاپن با هیأت رییسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ساعت 10 روز دوشنبه 97/4/4 در اتاق جلسات حوزه ریاست این دانشکده برگزار شد. در این جلسه آقای سودو کارشناس بنیاد ژاپن در زمینه امکان همکاری به ویژه در زمینه آموزش زبان آقای آقایژاپنی گزارشی ارائه داد. در این گفتگو مقرر شد در گام اول فراخوان تشکیل کلاس زبان ژاپنی از طریق کالج دانشگاه انجام شود و در ادامه جلسه نیز امکان همکاری پژوهشی مشترک در زمینه‌های مرتبط مورد بحث قرار گرفت. پس از جلسه آقای سودو از امکانات و کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید کرد.

97.4.4 b

 

97.4.4 c

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour