پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

 

گروه جغرافیا

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

"تحلیل فضایی مکانی جرائم خشن در کلان شهر مشهد

با تاکید بر محلات حاشیه نشین"

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترمحمدرحیم رهنما

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمد اجزاء شکوهی (مشاور ا ول )

دکتر سیدهادی زرقانی(مشاور دوم )

 

 

استاد(ان) داور:

دکتربراتعلی خاکپور دکتراکبرحیدری تاشه کبود

             نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عباس مفیدی

 

 

نگارش:

مهدی بازرگان

 

 

 

 

ساعت 13 شنبه 97/06/17

آزمایشگاه ژئومورفولوژی جغرافیا

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour