گروه جغرافیا

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

"تحلیل فضایی مکانی جرائم خشن در کلان شهر مشهد

با تاکید بر محلات حاشیه نشین"

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترمحمدرحیم رهنما

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمد اجزاء شکوهی (مشاور ا ول )

دکتر سیدهادی زرقانی(مشاور دوم )

 

 

استاد(ان) داور:

دکتربراتعلی خاکپور دکتراکبرحیدری تاشه کبود

             نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عباس مفیدی

 

 

نگارش:

مهدی بازرگان

 

 

 

 

ساعت 13 شنبه 97/06/17

آزمایشگاه ژئومورفولوژی جغرافیا

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm