گروه جغرافیا

 

موضوع رساله دکتری:

"تبیین زیبایی شناسی محیطی شهرمشهد ؛ نمونه موردی :

محدوده میدان شهدا و خیابان امام خمینی(ارگ)"

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترمحمدرحیم رهنما

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر عزت اله مافی

 

 

استاد(ان) داور:

داور داخلی: دکتر براتعلی خاکپور و دکتر محمداجزاء شکوهی مشاور

دکتر کرامت اله زیاری (داور خارجی)

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر علی اکبرعنابستانی

 

 

نگارش:

فرنگیس خاوری

 

 

 

 

ساعت 12 دو شنبه ظهر 97/06/19

تالار رجائی

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm