مراسم نکوداشت استاد نجیب مایل هروی
در دانشکده ادبیات برگزار شد.

97.8.6 A 

روز یکشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۷ دانشکده ادبیات و علوم انسانی میزبان مراسم نکوداشت استاد فرهیخته، نسخه پژوه، ادیب، پژوهشگر برجسته و دانش آموخته دانشگاه فردوسی بود. در این مراسم ضمن خواندن پیام ریاست دانشگاه فردوسی مشهد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقایان دکتر یاحقی، دکتر ساکت و دکتر زرقانی از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیرامون شخصیت، تلاش‌های علمی و آثار استاد مایل هروی سخن گفتند. همچنین چند تن از همکاران و دوستداران ایشان به بیان خاطرات خود و قرائت شعر پرداختند. در پایان مراسم هدایایی از سوی نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد به استاد مایل هروی اهدا شد.

 97.8.6 C

 

97.8.6 B

 

 

 

روز یکشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۷ دانشکده ادبیات و علوم انسانی میزبان مراسم نکوداشت استاد فرهیخته، نسخه پژوه، ادیب، پژوهشگر برجسته و دانش آموخته دانشگاه فردوسی بود. در این مراسم ضمن خواندن پیام ریاست دانشگاه فردوسی مشهد و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقایان دکتر یاحقی، دکتر ساکت و دکتر زرقانی از اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیرامون شخصیت، تلاش‌های علمی و آثار استاد مایل هروی سخن گفتند. همچنین چند تن از همکاران و دوستداران ایشان به بیان خاطرات خود و قرائت شعر پرداختند. در پایان مراسم هدایایی از سوی نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد به استاد مایل هروی اهدا شد.
pd np at az kdabiyat tm