دوشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

گروه علوم اجتماعی

 

موضوع رساله دکتری:

"بررسی تطبیقی تاریخی شروط زمینه‌ای
(بسترهای اجتماعی ) توسعه صنعتی درجوامع باتاکید برایران "

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکترحسین اکبری

استاد(ان) مشاور:

دکتر غلامرضا صدیق اورعی

 

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر محمد مظلوم خراسانی

 

 

استاد (ان) داور خارجی:

دکتر محمد مبارکی

دکتر حامد بخشی

 

 

نگارش:

علی سالار

 

 

ساعت 12 یکشنبه 20/8/97

تالار رجایی بخارایی

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour