حضور و تدریس پژوهشگر آکادمی علوم اتریش
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

97.8.14A 

براساس پیشنهاد دکتر جواد عباسی (معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و عضو هیأت علمی گروه تاریخ) و پیگیری دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، دکتر برونو دی نیکلا (پژوهشگر مرکز ایران‌شناسی در آکادمی علوم اتریش) به مدت دوهفته (4 جلسه) به عنوان مدرس همکار در تدریس «تاریخ تمدن و فرهنگ ایران در دوره مغول و ایلخانان» (دوره کارشناسی ارشد) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یافت. همچنین ایشان سخنرانی با موضوع «گرایش‌های جدید در مطالعات تاریخ دوره مغول و ایلخانی» در روز دوشنبه 97/8/14 ساعت 12 در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه کرد و از کتاب جدید ایشان با عنوان «زنان در ایران عهد مغول» (به زبان انگلیسی) رونمایی شد. لازم به یادآوری است که این کتاب اخیراً در سفارت ایران در انگلستان نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

97.8.14D

دکتر دی نیکلا ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و مدیریت دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه در مورد زمینه‌های همکاری مرکز ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش با دانشگاه فردوسی مشهد گفت‌وگو کرد.

97.8.14E 

 

 

pd np at az kdabiyat tm