نشست علمی و بررسی کتاب «مقاومت شکننده »
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

97.10.9A 

به همت انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان، انجمن ایرانی تاریخ شعبه منطقه‌ای خراسان و انجمن جامعه‌شناسی ایران شعبه خراسان نشستی پیرامون کتاب «مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی»، روز یک‌شنبه 9 دی‌ماه 1397 ساعت 10، با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند در تالار دکتر حائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در ابتدای این نشست ویدئویی توسط نویسنده کتاب جان فوران استاد جامعه‌شناسی دانشگاه سانتاباربارا (کالیفرنیا) که به مناسبت این نشست پیرامون کتاب ارسال کرده بود پخش شد. سپس دکتر علی یوسفی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی توضیحاتی درباره ساختار نظری کتاب ارائه کرد و روند تحولات اجتماعی ایران بر اساس یافته‌های جان فوران را تبیین کرد. در ادامه دکتر مهدی نجف‌زاده عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی دیدگاه خود پیرامون کتاب را ارائه کرد و ایشان تأکید کرد که ضمن ارزشمند بودن یافته‌های جان فوران نمی‌تواند تحولات ایران را به طور کامل تبیین‌کند و به خصوص در مورد تحلیل وضعیت کنونی ایران پاسخگو نیست. سومین سخنران این نشست دکتر جواد عباسی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی بود که از نگاه مورخانه به معرفی کتاب پرداخت و بر غنای کتاب از این جهت تأکید کرد. به نظر ایشان یافته‌های کتاب جان فوران به رغم تحولات دو دهه اخیر چه در حوزه مطالعات تاریخی و چه در جامعه ایران همچنان با اهمیت و قابل اعتناست.

97.10.9B

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی