نشست علمی با عنوان «نقد و بررسی حدیقه سنایی»
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

97.11.30 A

در ادامه نشست‌های پژوهشی هفتگی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی نشست نقد و بررسی تصحیح جدید کتاب «حدیقه الحقیقه» سنایی غزنوی ساعت 10 روز سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه 1397، در تالار حائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه ابتدا آقایان دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سید مهدی زرقانی مصححان این اثر پیرامون روند و چگونگی تصحیح حدیقه توضیحاتی ارائه کردند. و سپس آقایان دکتر محمد تقوی و دکتر مهدی محبتی و دکتر محمدرضا راشدمحصل اثر مورد بحث را از زوایای گوناگون مورد بررسی و نقد قرار دادند.

97.11.30 B

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی