سخنرانی علمی با موضوع «گردشگری روستایی و محیط زیستی در اسپانیا و ایران» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

 97.12.19 A

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی روز یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 12 در تالار رجایی میزبان نشستی با عنوان «گردشگری روستایی و محیط زیستی در اسپانیا و ایران» و پروفسور فرناندو المیدا دانشیار دپارتمان جغرافیا در دانشگاه مالاگا (اسپانیا) بود. در این نشست پروفسور المیدا ضمن تبیین ابعاد اهمیت گردشگری و ضرورت توجه علمی به این حوزه مطالبی را در خصوص تجربه اسپانیا ارائه کرد. به طور خاص ایشان بر رابطه گردشگری و توسعه و نقش دولت‌ها در این زمینه تمرکز و سخنرانی کرد. سپس حاضران در جلسه پرسش‌های خود را با ایشان در میان گذاشتند و در انتهای این نشست پیرامون زمینه‌های همکاری علمی میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مالاگا نیز گفت‌و‌گو شد.

97.12.19 B

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی