برگزاری آیین دید و بازدید نوروزی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آيين ديد و بازديد نوروزي با حضور هيأت رئيسه دانشکده، اعضاء هيات علمي و كاركنان دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل تالار حائری این دانشکده روز یک‌شنبه 18 فروردین‌ماه 1398 ساعت 9:30 برگزار شد.

98.1.18b

 

 

 

 

برگزاری آیین دید و بازدید نوروزی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آيين ديد و بازديد نوروزي با حضور هيأت رئيسه دانشکده، اعضاء هيات علمي و كاركنان دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل تالار حائری این دانشکده روز یک‌شنبه 18 فروردین‌ماه 1398 ساعت 9:30 برگزار شد.

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی