سخنرانی علمی با موضوع «بررسی ابعاد اجتماعی و طبیعی سیل
نوروز 98
» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

98.1.20 A 

جلسه سخنرانی هفتگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی با موضوع «بررسی ابعاد اجتماعی و طبیعی سیل اخیر» و با سخنرانی دکتر عادل سپهر (عضو هیأت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی)، دکتر عباس مفیدی (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا) و دکتر علی یوسفی (عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی) روز سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 10 در تالار حائری برگزار شد. در این نشست سخنرانان به بررسی ابعاد جامعه‌شناختی، محیط زیستی و اقلیمی موضوع پرداختند و بر ضرروت نگاه علمی و همه جانبه به حوادثی مانند سیل اخیر و تصمیم‌سازی بر اساس این نوع نگاه تأکید نمودند.

98.1.20 B

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی