مراسم تقدیر از برگزیدگان آموزشی در هفته سرآمدی آموزش 1398
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

98.2.10A 

مراسم هفته سرآمدی آموزش سال 1398 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور استادان، دانشجویان و کارمندان دانشکده روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت 98 ساعت 10-12 در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی دکتر عبدالله رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی به میهمانان خیرمقدم و خوش‌آمدگویی گفت.

در ادامه آقای دکتر سیدهادی زرقانی معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ضمن خیرمقدم و تبریک هفته سرآمدی آموزش موارد و گزارشی از اقدامات این معاونت را ارائه و مراتب سپاس و قدردانی را از فعالان حوزه آموزشی و فرهنگی بجا آورد.

سپس دکتر مجید میرزاوزیری (رئیس گروه آموزش‌های آزاد کالج دانشگاه) سخنرانی با عنوان فرصت‌ها و چالش‌های تعامل دانشگاه با آموزش و پرورش، و دکتر حسین اکبری (رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه) سخنرانی با موضوع فرآیند و معیارهای ارزیابی فعالیت‌های آمزشی را ارائه دادند.

98.2.10B

 

در انتها نیز تقدیر و تشکر از برگزیده‌های عرصه آموزشی، از سوی معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده انجام شد.

98.2.10C 

 

 

 

 

مراسم تقدیر از برگزیدگان آموزشی در هفته سرآمدی آموزش 1398
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

مراسم هفته سرآمدی آموزش سال 1398 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور استادان، دانشجویان و کارمندان دانشکده روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت 98 ساعت 10-12 در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی دکتر عبدالله رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی به میهمانان خیرمقدم و خوش‌آمدگویی گفت.

در ادامه آقای دکتر سیدهادی زرقانی معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ضمن خیرمقدم و تبریک هفته سرآمدی آموزش موارد و گزارشی از اقدامات این معاونت را ارائه و مراتب سپاس و قدردانی را از فعالان حوزه آموزشی و فرهنگی بجا آورد.

سپس دکتر مجید میرزاوزیری (رئیس گروه آموزش‌های آزاد کالج دانشگاه) سخنرانی با عنوان فرصت‌ها و چالش‌های تعامل دانشگاه با آموزش و پرورش، و دکتر حسین اکبری (رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه) سخنرانی با موضوع فرآیند و معیارهای ارزیابی فعالیت‌های آمزشی را ارائه دادند.

در انتها نیز تقدیر و تشکر از برگزیده‌های عرصه آموزشی، از سوی معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده انجام شد.

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی