رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

 

 

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر عبداله رادمرد دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در این حکم آمده است:

با اهدای سلام،

ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی به‌پیش برید. بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

دکتر عبداله رادمرد دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه در حال حاضر، مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی در سال‌های 85 الی 88، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال‌های 92 الی 96 از سوابق اجرایی وی می‌باشد.

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی