نشست تخصصی مرز و مرزبانی در دانشکده ادبیات برگزار شد

98.7.16A 

دفتر تحقیقات کاربردی مرزبانی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی به مناسبت هفته نیروی انتظامی نشست تخصصی مرز و مرزبانی با محوریت جایگاه مرزبانی در امنیت خراسان رضوی و با حضور سردار کمیلی مشاور محترم فرماندهی مرزبانی ناجا و سخنرانی علمی جایگاه و سهم دانشگاهیان در امنیت و توسعه مناطق مرزی توسط دکتر هادی اعظمی و بیان خاطرات و تجارب فرماندهان مرزبانی در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد.

98.7.16B

98.7.16C

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی