انتصاب آقاي دكتر مسعود خوش‌سليقه به سمت
سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني

khoshsalighe

بنا به پيشنهاد شماره 3575 مورخ 1398/06/27 رياست محترم دانشكده ادبيات و علوم انساني و با توجه به تجارب و شايستگي‌هاي جناب‌عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب مي‌شويد. اميد است با تلاش و بهره گيري از توانمندي اعضاي محترم هيأت علمي، دانشجويان تحصيلات تكميلي و كارشناسان آن دانشكده در پيشبرد اهداف پژوهشي آن دانشكده منطبق با سند راهبردي دانشگاه موفّق باشيد.

    محمد کافی

    رئیس دانشگاه

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی