اولین جلسه مشورتی معاونت پژوهش و فناوری دانشکده برگزار شد

98.7.23 

 

اولین نشست مشورتی معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد با حضور هیئت رئیسه دانشکده، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی روز سه شنبه مورخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰ در محل سالن حائری برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، مشارکت همه اعضای محترم دانشکده و کسب نظرات ایشان در تعیین مسیر فرایندهای پژوهشی بود.

در این نشست، حاضرین با توجه به ماهیت رشته ها و گروه های مختلف به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و پیرامون مسیر حرکت آینده برنامه های علمی- پژوهشی، ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات علمی دانشکده، ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و تعیین اولویت‌ها نظرات ارزشمندی ارائه کردند.

همچنین شرکت کنندگان این نشست به طرح نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای حوزه پژوهش پرداختند و راهکارهای موثری در جهت تقویت و رفع این مسائل مطرح کردند. از جمله موضوعات مهمی که در این نشست بر آن تاکید شد ارتقاء جايگاه علمي ‌و ارزشي علوم انساني و کاربردی کردن پژوهش های این حوزه بود.

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی