کرسی نظریه‌پردازی‌ با عنوان «چگونگی شکل گیری یک ایده: هیجامد؛ از‌نظریه تا کاربرد»
در دانشکده ادبیات برگزار شد.

 

به مناسبت هفته پژوهش و به کوشش معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات کرسی نظریه پردازی‌ با عنوان «چگونگی شکل گیری یک ایده: هیجامد؛ از‌نظریه تا کاربرد» در ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۸ در سالن حائری دانشکده برگزار شد. در این جلسه دکتر رضا پیش قدم، استاد گروه زبان انگلیسی و عضو وابسته گروه روانشناسی تربیتی به طرح شکل‌گیری و فرآیند تکامل نظریه خود از ۸ سال پیش تا کنون پرداختند.

ایشان هیجامد را این‌چنین تعریف کردند: هیجامد یعنی هیجانات ناشی از حواس که فهم و شناخت ما را تحت تاثیر قرار می دهند. هیجامد دو فرض غالب دارد:

فرض اول: هیجامد ایده ای در باب «ترتیب و ترکیب» حواس است. هر‌‌ترتیب و ترکیب حواس، هیجانی تولید می کند که می‌تواند فهم‌ ما را از جهان پیرامون‌تغییر دهد. اینکه اول حس شنیداری و بعد حس دیداری را درگیر کنیم یا اینکه اول حس لامسه و بعد حس شنیداری را دخیل کنیم،‌ می تواند تاثیرات متفاوت هیجانی تولید کند که شناخت ما را دستخوش تغییر قرار دهد.

فرض دوم: هیجامد اشاره به‌ «دسترسی‌های حسی» ما از جهان بیرون دارد.‌ چه میزان حواس ما در درک چیزی دخیل هستند؟ به عنوان نمونه، آیا «سوشی» را خورده‌ایم یا فقط راجع به آن شنیده ایم؟ این میزان از دسترسی شناخت و درک ما را تغییر می دهد و فرضیه «نسبیت حواس» را تقویت می کند.

در ادامه‌ جناب آقای دکتر پیش قدم به کاربرد نظریه خود که‌ در نشریات معتبر دنیا به چاپ رسیده است اشاره ‌نمودند. هیجامد در آموزش، آزمون سازی، مطالعات ترجمه دیداری‌شنیداری، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی تا کنون به کار بسته شده است.

در‌ ادامه، ناظران و داوران جلسه جناب آقایان دکتر ایمان الله بیگدلی و دکتر سید امیر امین‌یزدی اساتید محترم دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی‌به طرح نکات و سوالات خود پرداختند. در پایان این نشست، از طرف معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به رسم قدردانی و یادبود لوح تقدیر به سخنران و داوران محترم جلسه اهدا شد.

98.9.24

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی