نشست «مرور اهم قوانین و مصوبات جدید پژوهشی مربوط به اعضای هیأت علمی» در دانشکده ادبیات برگزار شد.

 

 98.10.10 A

نشستی با عنوان « مرور اهم قوانین و مصوبات جدید پژوهشی مربوط به اعضای هیأت علمی » به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشکده و با حضور مهندس هادی محمدی (معاون مدیر پژوهشی دانشگاه) روز سه‌شنبه 10 دی‌ماه 1398 ساعت 10 در سالن حائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

​در ابتدا، مهندس هادي محمدي با مروري اجمالي بر آيين‌نامه پژوهه 98، توضيحاتي درباره موارد امتيازآور، نحوه محاسبه امتيازات و مبلغ اعتبار پژوهه ارائه كرد و به تفكيك نحوه هزينه كرد پژوهه الف، ب و ج را بيان نمود. سپس تعريف مقالات معتبر و نامعتبر از نظر دانشگاه و شيوه امتيازدهي به مقالات معتبر بيان شد. در ادامه به تناسب موضوع توضيحاتي در باب امتياز بازدارنده مقالات نمايه برتر جهت ارتقاء مرتبه و موارد جبران كننده نيمي از اين امتيازات طبق شيوه‌نامه هيات مميزه دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت و سپس توضيحاتي درباره دستورالعمل مربوط به استادياران جوان بيان گرديد. درپايان به برخي پرسشهاي حاضران پاسخ گفته شد.

 

98.10.10 B

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی