کارشناسان اداره آموزش

 

رئیس اداره آموزش:

حسین تفقدی اسراری

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، حسابداری

شرح وظایف:

نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌های آموزشی و کار کارشناسان آموزشی، آموزانه اعضای هیأت علمی و مدرسین، امور دانش‌اموختگی دانشجویان کارشناسی، رفع مشکلات آموزشی دانشجویان، صدور گواهی رتبه و ...

 tafaghodi222

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806712

@um.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس اداره آموزش

مرضیه دهقان نوکاریزی

تحصیلاتکارشناسی‌ارشد، تاریخ

شرح وظایف:

مسؤول امور کلاس‌ها، امور دانش‌اموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ...

 dehghan

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806712

@um.ac.ir

 

 

 

  

کارشناس اداره آموزش

سیداحمد سیدی نوقابی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، زبان‌شناسی همگانی

شرح وظایف:

امور دانشجویان بین‌الملل، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ...

 

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-3880

@um.ac.ir

 

 

 

 
 

 

کارشناس گروه آموزشی تاریخ و علوم اجتماعی

داود نادمی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، پژوهشگری علوم اجتماعی

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806780

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی جغرافیا

مهناز رمضانی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، جغرافیا

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 ramezani

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806785

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی جغرافیا

زهرا سبزعلی دامغانی

تحصیلات: ،

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 damghani

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806787

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان‌شناسی و زبان روسی

مهدی نیازدل

تحصیلات: کارشناسی‌، علوم اجتماعی

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 Niazdel

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806772

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان انگلیسی

ملیحه نیازی

تحصیلات:

 کاردانی،

:شرح وظایف

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 

 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806765

@um.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان فرانسه

یلدا نائبیان

تحصیلات: کارشناسی‌، علوم تربیتی

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 naebiyan

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806774

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

زهره علی احمدی

تحصیلات: کارشناسی‌ارشد، زبان و ادبیّات فارسی

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806760

@um.ac.ir

 

 

 

 

 

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

صدیقه قادری

تحصیلات: کارشناسی‌، زبان و ادبیات عربی

شرح وظایف:

امور محوله از طرف مدیر گروه، ارائه و ثبت دروس ترم زیر نظر مدیر گروه، پیش‌انتخاب واحد دانشجویان، هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع، نظارت و هماهنگی برگزاری جلسات امتحان و ...

 ghaderi

 

 

تلفن مستقیم:

پست الکترونیک:

051-38806762

@um.ac.ir

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی