دانشجویان  و مراجعین محترم کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی می توانند شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری سوالات خود را از طریق شماره های زیر از کتابداران بپرسند:

سرکار خانم خوش بیان (مسئول کتابخانه): ۳۸۸۰۶۷۲۷
جناب آقای دستجردی ( کتابدار ارشد): ۳۸۸۰۶۷۳۱
سرکار خانم عادلی (کتابدار) : ۳۸۸۰۶۷۳۰
سرکار خانم ظریف قاسمیان( کتابدار ارشد): ۳۸۸۰۶۷۲۹

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی