دکترمجید فولادیان، استادیار گروه علوم اجتماعی به عنوان فناور برتر در گروه علوم و علوم انسانی در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه که با حضور دکتر کافی، رئیس دانشگاه و اعضای هیأت رئیسه روز چهارشنبه، 26 آذرماه 1399 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد انتخاب شد.

 

photo 2021-01-09 12-15-42

 

هر سال اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سه گروه 1) گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 2) گروه مهندسی و معماری و 3) گروه علوم و علوم انسانی که بیشتر طرح های کاربردی برون دانشگاهی را در سال گذشته تکمیل کرده اند معرفی می گردند.

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی