درگذشت جناب آقای دکتر سیروس سهامی

 

درگذشت استاد فرهیخته و رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد،مرحوم دکتر سیروس سهامی را به خانواده محترم ایشان و اعضای دانشگاه فردوسی مشهد تسلیت گفته،و برای آن مرحوم رحمت بیکران الهی آرزومندیم.


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

photo 2021-02-03 09-23-04

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی