دانش آموختگان برتر دانشكده ادبيات و علوم انسانی

 

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 92- 1391

رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

رتبه اوّل: سیده زینب کاظمی بازار دهی

رتبه دوّم: طیبه نورسته

رتبه سوّم: خدیجه نظری

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

رتبه اوّل: سیده مریم صحاف

رتبه دوّم: فرنوش فخاری

رتبه سوّم: محبوبه سادات امیریان

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

رتبه اوّل: فرناز اینانلو شوکلو

رتبه دوّم: فاطمه ایرج زاد

رتبه سوّم: ماهیار هجرانی

رشته زبان و ادبیات عرب:

رتبه اوّل: خدیجه صفری رودبار

رتبه دوّم: نجمه یحیی زاده گوکی

رتبه سوّم: فرزانه زارعی

رشته مترجمي زبان روسي:

 

 

 

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

رتبه اوّل: الهام سیفی

رتبه دوّم: فایزه اعرابی

رتبه سوّم: محبوبه فیاضی

رشته تاریخ

رتبه اوّل: سعید موکدی سی سخت

رتبه دوّم: قاسم قریب

رتبه سوّم: علی باغدار دلگشا

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

رتبه اوّل: علی کاظم زاده زو

رتبه دوّم: زهره صالحی گزل آباد

رتبه سوّم: مریم ابراهیمی توژدی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

رتبه اوّل: سمانه عبداللهی

رتبه دوّم: سیما سیدالحسینی

رتبه سوّم: فاطمه بخشی شادمهری

 

 ابتدای صفحه

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 91- 1390

 رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

رتبه اوّل: الهام ظريف جعفرزاده كرماني

رتبه دوّم: محبوبه سپهري حسن نيا

رتبه سوّم: سميه يزدان دوست

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

رتبه اوّل: مطهره مراديان سرخي

رتبه دوّم: صابره صادق پور گيلده

رتبه سوّم:سيده روشنك موسوي معاف

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

رتبه اوّل: سهند الهامي خراساني

رتبه دوّم: دنا فرهادروش

رتبه سوّم: سعيد آ‍ژند

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

رتبه اوّل: فاطمه عابديني

رتبه اوّل: آزاده قادري چشمه گلي

رتبه دوّم: امير ابراهيم زاده

رتبه سوّم: فرنگيز گلذاري سميع آبادي

رشته مترجمي زبان روسي:

   

رتبه اوّل: فهيمه تمدن

رتبه دوّم: يحيي شريعتي

رتبه سوّم: سونيا سادات محموديان

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

رتبه اوّل: مليحه عادليان رسي

رتبه دوّم: هانيه محمدي

رتبه سوّم:سيده زينب غيور باغباني

رشته تاریخ

   

رتبه اوّل: زهرا عمراني

رتبه دوّم: رحيم جوان لاجي

رتبه سوّم: الميرا ذوقدار مقدم

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

 

رتبه اوّل: نازنين باقري ازغدي

رتبه دوّم: ريحانه علائي

رتبه سوّم: ريحانه صالح آبادي

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

 

رتبه اوّل: مهناز اسماعيلي

رتبه دوّم: عفت نورالهي

رتبه سوّم: سعيده عرب پور محمد آباد

ابتدای صفحه

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 90- 1389

رشته زبان و ادبیات فارسی:

 

 

رتبه اوّل: سعيده عفتي چيتگر

رتبه دوّم: غزاله صباغيان طوسي

رتبه سوّم: ريحانه داوودي

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

رتبه اوّل: مهناز مرادي

رتبه دوّم: ايناز توانا كفاش

رتبه سوّم:فرشته فكورمعنوي

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

رتبه اوّل: سيده مينا حامدي

رتبه دوّم: نسرين جامي خراساني

رتبه سوّم: سيدمحسن حسن زاده امين

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

رتبه اوّل: مريم كياني

رتبه دوّم: كيميا سالاري

رتبه سوّم: ندا تصديقي موخر

رشته مترجمي زبان روسي:

   

رتبه اوّل: فرزانه رستگار مقدم نجاري

رتبه دوّم: سميرا زرندي

رتبه سوّم: مريم نيك مرام

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

رتبه اوّل: زهره عزيزآبادي

رتبه دوّم: عطيه صادقي

رتبه سوّم:امين صبوري

رشته تاریخ

   

رتبه اوّل: حميرا خرم نيا

رتبه دوّم: سميه شمس الديني

رتبه سوّم: زينب حياتي

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

رتبه اوّل: محمدابراهيم كاظمي

رتبه دوّم: مهناز نوري نژاد گوجي

رتبه سوّم: زينب صنعتي

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

 

رتبه اوّل: سمانه حسين نتاج عربي

رتبه دوّم: زهرا نجاتي مقدم

رتبه سوّم: تكتم سربرقي مقدم طرقبه

ابتدای صفحه

 

دانشجويان ممتاز در سال تحصیلی 89- 1388

رشته زبان و ادبیات فارسی:

رتبه اوّل: فاطمه یاقوتیان

رتبه دوّم: اسماعیل علی پور

رتبه سوّم: مژگان زرین فکر

رشته زبان و ادبیات فرانسه:

   

رتبه اوّل: سارا جوانمردی

رتبه دوّم: مریم رستگار مقدم کالمندی

رتبه سوّم: الهام توانا

رشته زبان و ادبیات انگليسي:

   

رتبه اوّل: الهام ناجی میدانی

رتبه دوّم: حامد موحدیان

رتبه سوّم: سید احسان گلپرور

رشته زبان و ادبیات عرب:

   

رتبه اوّل: منیره شریعتی

رتبه دوّم: فاطمه نودهی

رتبه سوّم: آسیه فولادی

رشته مترجمي زبان روسي:

   

رتبه اوّل: خدیجه باقری

رتبه دوّم: شکوه قریشی

رتبه سوّم: فاطمه قاسمی

رشته علوم اجتماعی– پژوهشگری:

 

رتبه اوّل: محمدصادق طلوع برکاتی‌درجز

رتبه دوّم: سیده نغمه عندلیب مقدم

رتبه سوّم: سپيده حيدريان

رشته تاریخ

   

رتبه اوّل: مینا رحیمی قله زو

رتبه دوّم: نرجس السادات موسوی

رتبه سوّم: کبری رفیعی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

 

رتبه اوّل: نعیمه ترکمن نیا

رتبه دوّم: داود عیوضلو

رتبه سوّم: مریم عبداله پور

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستايي:

 

رتبه اوّل: مهدی جوانشیری

رتبه دوّم: معصومه قلی زاده

رتبه سوّم: مریم پیغمبری

 ابتدای صفحه  

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی