چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

 

اعضاي هيات علمي بازنشسته گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 


دکتر منوچهر احمدپناه

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

person

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://ahmadpanah.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر اشرف پاکدل

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

ashraf-pakdel 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://pakdel.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر ابوالقاسم پوزش

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه 

 

 abolghasem-poozesh

 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://poozesh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر غلامحسن خاوری

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

gholamhassan-khavari 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://khavari.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر شهره شاهسوندی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

shohreh-shahsavandi 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://shohreh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 


دکتر مریم گلکار حمزه ای

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، آمو.زش زبان انگلیسی، دانشگاه

دكترا، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://golkar.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


 


دکتر سید محمد علی ضمیری

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

mohammadali-zamiri 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://zamiri.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید محمد حسین ظریف آهوبره

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

mohammadhossein-zarif 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://zarif.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید ایرج رزاقی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

person

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://razeghi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر بهرام طوسی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه

 

 

 

person 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://toosi-b.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

 

 

  

 pic111       

            Picture 4

  Picture 9 Picture 3-1       Picture 10 tour