اعضاي هيات علمي بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 

 


دکتر حسین رزمجو

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

dr. razmjoo

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://razmjoo.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد علوی مقدم

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

mohamad-alavi-moghadam 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://m.alavi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر سید عباس محمدزاده رضایی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  

دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 

 

 

 

seidabbas-mohammadzadehrezaee 

 

تلفن: داخلی 5228

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://samrezaee.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد علی غلامی نژاد

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

 mohammadali-gholaminezhad

 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://gholaminezhad.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر سید حسین فاطمی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

sayedhosein-fatemi 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://fatemi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عباسقلی محمد

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

person 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://a-mohamadi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمود مهدوی دامغانی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

dr. damghani 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://mmahdavi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمد مهدی ناصح

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

mohammadmehdi-nasseh 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://mmnaseh.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر نقیب تقوی

 

مرتبه علمی:

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

دكترا، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه

 

 

 

naghib-naghavi 

 

تلفن:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 

http://naghavi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

pd np at az kdabiyat tm