98/8/20 بررسی تطبیقی – تاریخی شروط زمینه‌ای (بسترهای اجتماعی) توسعه صنعتی
97/6/21 شبیه سازی دوره های رونق – رکود بازار مسکن...
97/6/19 تبیین زیبایی شناسی محیطی شهرمشهد ...
97/6/17 "تحلیل فضایی – مکانی جرائم خشن در کلان شهر مشهد ...
97/4/13 جغرافیای تاریخی فتوحات تیمور در ایران و آسیای مرکزی
97/4/10 تصویرشناسی مردم مکه و مدینه در سفرنامه‌های حج...
97/4/10 مطالعه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیزچهاردانگه ...
97/4/3 تحلیل چالش‌های ناکارآمدی میدان آموزش دردستیابی به توسعه
97/3/29 تاثیر ورزش همگانی برنشاط اجتماعی بانوان فعال در ورزش...
97/3/9 بررسی تاثیر ویژگی‌های محیط ساخته‌شده بر رفتار سفر درمشهد
96/12/20 استراتژی توسـعه شهری (CDS) کنارک
96/12/19 تحلیل ویژگی های شهر هوشمند در منطقه 9 کلانشهر مشهد
96/12/16 بررسی عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن درمنطقه 10 مشهد
96/12/19 بررسی نقش کاربری زمین در بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک...
96/12/13 گاهشماری رویدادهای دوره حکومت امام علی (ع)
96/12/14 تحلیل تأثیرات عوامل اقتصادی و اجتماعی بر توسعه فضایی...
96/12/13 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترش فضای سبز شهرقوچان
96/12/6 تحلیل فرم شهری بر اساس معیارهای رشد هوشمند در محلات شهری
96/11/29 تحلیل اثراعتقادات دینی در توسعه پایدار روتایی...
96/11/29 ...Identifying the Translation Norms in the Top
96/11/28 A Qualitative study of Iranian EFL Learners
96/11/29 گفتمان امام علی(ع) در برابر مخالفان براساس...
96/11/23 Development and Validation of an Inventory on...
96/11/18 بینش و روش در تاریخنگاری عصر افشاریه
96/11/18 نظام قضایی دوره قاجار با تکیه براسناد امجدالسلطان
96/11/14 سیمای امام علی (ع) در منابع مکتوب تاریخی عهد صفوی ...
96/6/1 On the Relationship between Iraqi English and Arabic Teacher
96/5/18 The Germ of violevcd Assault in Tayeb of
96/5/17 المضامین التربویه و الخلفیه فی ادب الشهیده بنت الهدی
96/5/17 بررسی عناصر رمان نو در دو اثر ناتالی ساروت: ...
96/5/10 Exploring Beliefs of Iranian EFL Learners, Teachers
96/5/3 بررسی سبک‌شناختی نامه‌های سنایی بر اساس سبک‌شناسی..
96/5/4 ...The theater of Revolt: The study of
96/5/4 Ideology and corruption in Mamet's Glengarry Glen Ross
96/4/21 الوطنیه فی شعر الشیخ محمدرضا الشبیبی
96/4/21 بررسی تاثیر فرم شهر مشهد بر توسعه حمل و نقل کم کربن با...
96/4/19 التطور الدلالی لألفاظ القرآن فی تفسیر مواهب الرحمن للسید...
96/4/17 تحلیل الگوهای توسعه کالبدی- فضایی مناطق یک و دو در حوزه ...
The Role of Visualization and Question-Generation 96/4/19
96/4/17 Drama as a Vehicle for Social Change
96/4/14 پژوهشی در بررسی اصطلاحات ورزشی و برابر نهاده‌های آن در ...
96/4/17 تأثیرات اجرای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه ایران بر کجروی اقتصادی
96/4/14 تحلیل تحولات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد...
Modern Verse Drama in Britain and Egypt. A Comparative... 96/4/14
96/4/14 ...System of valuation in Susan Barton's dialogical self in J.M
96/4/14 ...Investigation of Martha's Electra Complex in
96/4/10 اثر فرهنگ قرآنی بر یتیمه الدهر ثعالبی
96/3/31 ...The Identity dilemma: The study of Toni Morrison's
96/3/31 ...Murdering "The best Self" The study of Mother-daughther
96/3/17 Designing a New Exploring its Relationship with Personality Type
96/3/13 زیست پذیری رهیافتی نوین در برنامه‌ریزی شهری ...
96/3/10 تحلیل و تطبیق بدیعه ابن حجه حموی و جلال الدین سیوطی
96/3/2 الزهد و التصوف فی الشعر الاندلسی
96/3/3 جمعیت یافتگی هیجانات در بدن انسان
96/3/2 سرانجام هفت خاندان برتر ساسانی ...
96/3/2 مفهوم و کاربرد پردیس‌های هخامنشی
96/3/2 رابطه بین روایتـها و نقوش برجسته در دوره ساسانی
95/12/9 نقش حرکات بدن در فرایند بازیابی واژگانی و عملکرد حافظه کاری
95/12/9 مدلسازی پویایی‌های جمعیت با تأکید بر فرآیندهای ...
95/12/9 تعهد اجتماعی: شدت و دامنه در شهر مشهد
95/12/9 مطالعه شخصیت‌های رمان سری بر اقیانوس آرام اثر ...
95/12/8 تصحیح کتاب زاد آخرت و تحقیق دربارة آن
95/12/3 ترجمه کتاب لیالی السهاد
95/12/1 بررسی ساختار صوری و زبانی برخی از روزنامه ها از دوره قاجار تا دوران معاصر
95/11/30 بررسی توزیع فعل ربطی «است» در سه گویش مشهدی، سبزواری و...
Construct validation of a questionnaire of... 95/11/28
95/11/28 The lyrics sensibility in English nature writing
95/11/26 بررسی روش تدریس مدرسان کلاس‌های چهارمهارتی ...
95/11/26 بررسی سروده‌های پایداری در شعر عربی و فارسی ...
95/11/26 بررسی میزان پایبندی دولت روسیه به معاهدات و قراردادهای منعقد با ایران ...
95/11/25 "شعر عشق" در اثر "در تنگ " آندره ژید
95/11/24 بررسی تصویر وجود در آثار جبران خلیل جبران و صادق هدایت
95/11/20 ترجمه کتاب رمانتیسم در ادبیات معاصر عرب
95/11/20 تبیین عوامل موثر بر ارتقاء گردشگری سلامت با تکیه بر گردشگران خارجی
95/11/19 بررسی سیمای اقوام در خمسه نظامی گنجوی
95/11/11 نقش خصوصیات فیزیکی دریای خزربر وقوع بارش‌ها در سواحل جنوبی دریای خزر
95/11/10 تحلیل فضایی قیمت زمین و مسکن در شهر قوچان
95/11/16 Habitus Analysis of Iranian Female English, Arabic, and
95/11/13 بررسی تطبیقی و تحلیل روانی- اجتماعی دو رمان ...
95/11/6 Investigation the Role of English Language Learning and Literature
95/10/29 سیاست های مذهبی فتحعلی شاه قاجار
95/10/28 بررسی مقایسه‌ای الکشاف و البحر المحیط و تحلیل آراء نحوی و زبانی دو مفسر
95/10/28 ... Exploring Syntactic Complexity across
95/10/27 ... Hamlet in India: Dialogic and Intertextual Encountres
95/10/22 شعرشناسی شناختی متن های روایی دوره ابتدایی ...
95/10/22 بازنویسی اسطوره تروا: بررسی موضوع عشق در اثر جنگ تروا اتفاق نمی‌افتد ...
95/10/21 ... Foreign language classroom anxiety and it correlates
95/6/31 ترجمه کتاب تحلیل جامعه شناختی ادبیات
95/6/31 بررسی تطبیقی آرایه تناقص نما در متون بلاغی و ادبی...
95/6/31 پهنـه بندی مخاطرات کارست
95/6/31 قدرت بخشی یا سلب قدرت از نگاه خیره زنانه از طریق...
95/6/31 ترجـمه فارسی عنوان فیلم در صدا و سیما و بخش خصوصی
95/6/29 اسلوب حال جمله و شبه جمله در قرآن کریم
95/6/31 Validation of Maslow's Hierarchy of Needs in EFL
95/6/31 Voice-off Vs insertion rendition of graphic …
95/6/31 Project-based translation teaching in an English and Persian
95/6/31 Social Capital and Critical Thinking in learning Strategies
95/6/31 کارکردهای سیاسی زنان درباری در ایران عصر سلجوقی تا پایان ایلخانی
95/6/31 بررسی تصاویرجانوران و گیاهان در سنگ نگاره‌ها و دیگر نقوش
95/6/31 بـازتاب جنبش مزدکیان در متون فارسی و عربی
95/6/31 روابط ایرانیان و عربها از انوشیروان تا پایان حکومت ساسانی
95/6/29 درآمدی بر جریان شناسی احزاب و گروهها در انقلاب اسلامی در گناباد
95/6/28 بررسی قرائات سبع قرآنی
95/6/31 Exploring Issues of Current Translation Studies...
95/6/31 سیره اجتماعی امام نهم، دهم و یازدهم علیهم السلام
95/6/29 بررسی آرایش واژگان و حالت نمایی در گویش‌های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی
95/6/29 بررسی نقش حیوانات در کلیله و دمنه و تطبیق آن با ...
95/6/29 بررسی جریان سیال ذهن در میوه‌های طلایی و ...
95/6/29 تاثیر استرس بر عملکرد ترجمه دانشجویان
95/6/29 بررسی روابط قدرت از طریق بررسی سبک شناسانه دیالوگ: ...
95/6/29 بررسی رابطه دیده شدن تمایل به برقراری ارتباط انگیزش در ...
95/6/29 مقایسه سیمای امام حسین(ع) درمقاتل- دوره قاجار و منابع اولیه
95/6/28 چگونگی تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در سیره امام صادق (ع)
95/6/28 مطالعه جامعه شناختی زبان: آسوموار، رمان مردمی از...
95/6/28 فرهنگ تفسیری ضرب المثل‌های پربسامد فارسی برای آموزش...
95/6/27 بررسی بسامدی جایگزینی نویسه ­های چندگانه در خط فارسی...
95/6/27 Iranian EFL Teacher's and Students' Willingness to Receive
95/6/27 بررسی یادگیری و حافظه شنوایی کلامی در زنان و مردان...
95/6/27 بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان عینی در سطح...
95/6/24 تهیه و تدوین واژگان کاربردی زبان فارسی
95/6/24 تحلیل مدیریت فضای جهانی شهرها، با تأکید بر دیپلماسی شهری
95/6/24 Personality Type and Student's Translation Quality
95/6/24 بررسی نام تجاری محصول با تمایل افراد به خرید آن
95/6/23 بررسی و توصیف گویش حسینی
95/6/23 تحلیل ساختمان‌‌های بلندمرتبه مسکونی با تأکید بر نظریه..
95/6/23 خوانش تاریخ گرایی نوین: بررسی بازمتن سازی نمایشنامه‌ی...
95/6/23 ..Promoting Learning-Oriented Assessment through Identity
95/6/23 Examining the Relationship between Flow,...
95/6/20 آشنایی زدایی بیانی در شعر معاصر عربی
95/6/20 پروتکل توانبخشی در آموزش گفتار و زبان به کودکان کم شنوا...
95/6/20 بررسی و تحلیل القاب مهدوی در دیوان الدور المکنونه
95/6/20 بررسی گفتمان خوارج بر پایه ی تحلیلی زبان‌شناختی در تقابل...
95/6/17 بررسی و تحلیل فنی و محتوایی اشعار محمدجواد جزایری
95/6/16 مقایسه تحلیلی داستان‌های شاهنامه فردوسی و تواریخ عربی...
95/6/16 ارزیابی توانایی‌های کاربردشناختی کودکان کم شنوای شدید – عمیق ...
95/6/16 سمبولیسم در سعر یوسف الخال
95/6/16 مدائح أهل البیت علیهم السلام و مراثیهم فی شعر السید ...
95/6/15 ارتباط بین نوع شخصیت و تمایل به برقراری ارتباط دانشجویان ...
95/6/15 مطالعه تطبیقی مضامین اجتماعی، زن و ثروت در بل آمی اثر...
95/6/15 سیر تحول شعر معاصر لیبی
95/6/10 ارزش‌های اخلاقی در موانع عصر ممکولی
95/6/10 متن پژوهی شاهنامه با استفاده از نگاره‌ها
95/6/9 ...Emotionalizing Conference Genre Through Community
95/5/17 بناء الزمن فی شعر الدکتور احمد الوائلی
95/5/13 الحیوان فی مجمع الامنال للمیدانی النیسابوری
95/4/30 تجـلیات المکان فی شعر لمیعه عباس عماره
95/4/27 ارزیابی عملکرد دهیاری در توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی
95/4/28 بررسی نشانه‌شناختی نهج‌البلاغه
95/4/27 بررسی معناشناختی سوره‌ی مزمل و مدثر
95/4/28 ...The Influence of Stroke on WTAC and Foreign Language
95/4/28 ...Development of Syntactic Complexity in the writing of
95/4/26 ...Enhancing the Development of Speaking Skills for
95/4/8 الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه‌السلام فی شعر صدر الاسلام
95/4/8 رمز و اسطوره در نمایشنامه‌های محمد الماغوط
95/3/31 بررسی عوامل فردی و اجتماعی اعتیاد در میان مردان شهرستان‌جاجرم
95/3/25 بررسی روند سبک نازک خیال همزمان با سبک وقوع در ...
95/3/19 ...A Discursive Study of Iran-Western Powers Negotiations
95/3/16 ترجمه کتاب "استدعاء الشخصیات التراثیه "
95/3/16 سپاه امام علی (ع)
95/3/12 سوء تفاهمات زبانی میان زوجین
95/3/5 ...Strategies of Translating Ideological Elements in
95/2/25 تناسـب اسماء و صفات الهی با بافت و سیاق آیات قرآن کریم
95/2/22 تصـویر اقوام در سفرنامه ابن فضلان
95/2/8 بررسی تطبیقی سفرنامه مظفرالدین‌شاه و محمدعلی پاشا
95/2/1 بررسی ساختار وجهی و وجهیت در نامه های نهج البلاغه
95/1/23 تبیین الگوهای حمل و نقل عمومی کلان در شهر مشهد
94/12/26 بررسی تاریخی تطبیقی صنعت سجع در آثار بلاغی عربی و فارسی
94/12/19 فرآینـد چگونگی بالارفتن سن ازدواج در دختران در ...
94/12/10 ترجمه کتاب « بحوث بلاغیه »
94/12/1 سیمای امام علی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
94/11/27 بررسی دستکاری‌ها در ترجمه اخبار سیاسی در چهار خبرگزاری داخلی
94/11/14 انـواع درک از دموکراسی و رابطه آن با نوع دین‌داری
94/11/14 بررسی توصیفی- انتقادی پژوهشها و شروح مربوط به ...
The passage dependency of TOEFL reading comprehension items
94/11/11 ترجمه کتاب صوره اوروبا فی الادب العربی الحدیث من طه حسین الی الطیب صالح
94/11/10 مقایسه یورش‌های چنگیز و تیمور در ایران (اهداف و رویکردها)
94/11/10 بررسی تطبیقی روایت‌های مورخان سلسله صفوی از دوره حکومت شاه عباس دوم
94/11/10 نقش خاندانهای بزرگ ساسانی در سقوط دولت ساسانی
94/11/10 حمل و نقل دردوره هخامنشیان
94/11/10 ترجمه کتاب الجذور التاریخیه للقضیه فلسطینیه
94/11/10 Delving into EFL teachers behaviors of raising learners...
94/11/7 تحلیل رابطه میان میزان مصرف رسانه‌ای با تجمل‌گرایی در زنان 29-15 ساله مشهد
94/11/7 تأثیر روایت دوم شخص دراثر"دگرگونی" میشل بوتور و...
Characterization of the protagonist in Sylvia...94/11/7
94/11/7 جاده: قهرمان گرایی یا عصیان
94/11/7 سرمایه‌‌های دریافتی مترجمان ایرانی و وضعیت کنونی حرفه ترجمه در ایران
94/11/6 بررسی ساختار دستوری نثر تاریخی درباری دوره‌ی صفوی
94/11/6 بررسی و تحلیل محتوایی، سبکی و زبانی رمان‌های غسان کمفانی
94/11/6 مرگ و انتظار در کوران موریس مترلینگ و در انتظار گودوساموئل بکت
94/11/6 ترجمه کتاب "ترجمه و آموزش زبان"
94/11/6 Exploring reading strategies of Iranian EFL readers…
94/11/5 Comparing translation revision procedure by Iranian…
94/11/4 ترجمه کتاب "مفهوم الاسطوره و رمزیتها الدبیه"
94/11/5 Gender representation in foreign language textbooks
94/11/5 ترجمه کتاب ساختارشکنی و ترجمه
94/11/3 بررسی فرهنگی و رویکردهای ترجمه آن، ...
94/11/5 نگـاهـی به ترجمه فارسی سخنان پاپ فرانسیس در رسانه‌های خبری ایران...
94/11/4 Pinpointing and delving into the factors that influence stroke
94/11/4 راهبـردهای ترجمه پرکاربردترین نشانگرهای گفتمان در فیلمهای ...
94/11/4 همگامی و مناسب‌سازی فرهنگی در دوبله: ...
94/11/4 ترجمه کتاب «مفهوم الاسطوره و رمزیت‌ها الادبیه»
94/11/3 مقایسه اسلام پذیری ایرانیان در قرن اول تا چهارم هجری...
94/10/30 بررسی رباعیات خیام بر اساس نظریه لاکائووموف
94/10/30 رشد مهارت نوشتاری بر فارسی زبانان 13 تا 18 سال با نگاهی...
94/10/29 بررسی زبان‌شناختی عناوین اخبار زرد
94/10/29 بررسی و توصیف گویش روستای ادکان
94/10/30 نقش وزارت دربار در سیاست داخلی ایران زمان امیراسدالله علم
94/10/30 نقش مسائل اقتصادی در تحولات حکومت امام علی (ع)
94/10/29 بررسی ملل و اقوام در قرآن کریم با توجه به عصرهای تاریخی آنان
94/10/29 زن از نگاه ادبای خراسان قرن چهارم و پنجم هجری
94/10/29 مقایسه بین استفاده از روش‌های موسیقی و نقاشی در آموزش کلمات...
Examining the use of verb particle constructions in the written ... 94/10/30
94/10/30 ...Genre and meta discourse analysis of Iranian
Exploring the relationship between students, EQ and CQ level... 94/10/30
94/10/30 واکنش عشایر نسبت به اصلاحات فرهنگی رضاشاه
94/10/28 حیات اجتماعی امام محمدباقر (ع) و امام جعفرصادق (ع)
An Investigation in to the role of English language... 94/10/29
An Examination of the most common oops-moment strategies... 94/10/28
94/10/27 شبیه‌سازی سازوکارهای شکل‌گیری و تغییر در نظرات ...
94/10/23 بررسی اصطلاحات و برخی واژگان مهم و پرکاربرد شاهنامه فردوسی در ترجمه بنداری
94/10/20 گذار از الگوی شهر پراکنده به فشرده از طریق توسعه کریدوری
94/10/20 معناشناسی واژه‌ی ایثار در قرآن کریم
94/10/20 رویکردهای مذهبی- فرهنگی عبدالحسین تیمورتاش 1312-1258
94/10/20 راهبردهای ترجمه آثار ادبی کودکان در گروه‌های سنی «ب» و «ج»
94/10/19 تحلیل نشانه‌شناختی خشونت، فردگرایی، قانون گریزی در بازی‌های تلفن همراه
94/10/19 فرار مالیاتی مولیان نظام مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان ...
94/1/15 نـقد و بررسی تأثیر تفکر شیعی و فرهنگ ایرانی در اشعار مهیار دیلمی
94/10/16 اشکالات تلفظ دانشجویان زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی
94/10/9 نمود حماسه‌ی حسینی در سروده‌های موسوی گرمارودی و ...
94/10/5 مقاله شناسی توصیفی- تحلیلی کلیله و دمنه
94/10/2 سوره عنکبوت (پژوهش سبک‌شناسی معناشناسی و زیبا‌شناسی)
94/10/1 جایگاه ترکان اویغور در نظام سیاسی و اجتماعی مغول و ایلخانان
94/9/29 شاهزادگان شوروشی قاجاری تا دوره ناصرالدین شاه
94/9/29 نقش رجال کرمان در انقلاب مشروطه
94/9/29 پزشکی و بهداشت در ایران عصر رضاشاه با تکیه بر پزشکی مشهد
94/9/26 تحلیل ادبی شعر سیاسی – اجتماعی خلیل مطرای
94/9/22 فعالیت‌های آموزشی شیعه در ایران دوره ناصرالدین شاه قاجار
94/9/24 ماده (شعر) وماحمل علیها فی القرآن الکریم
94/9/15 شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های عمرانی بزرگ...
94/9/15 بررسی دیدگاه های عبدالقاهر جرجانی و جورج لیکاف پیرامون استعاره‌ی مفهومی
94/9/3 ...A Meta-analysis on computer assisted Lg. Learning in
94/9/2 سیر تحول و تطور مقوله‌ی خلا و مقتضای ظاهر در بلاغت کلاسیک
94/8/27 الدلاله القرآنیه عند الشیخ السبحانی فی تفسیره منیه الطالبین
94/8/27 ارتباط بین اضطراب، عزت نفس و تمایل به برقراری ارتباط دانش‌آموزان در یادگیری انگلیسی ...
94/8/26 ...The Effect of Google Docs-based writing instruction and
94/8/17 مسأله نفت شمال و نقش آن در روابط ایران و روسیه
94/8/10 مسأله طرز (سبک) از نظر تذکره‌های دوره صفوی
94/8/6 بررسی قدرت زنان در شاهنامه فردوسی
94/8/9 التقدیم و التاخیر فی سوره الماعده دراسه الدلالیه
94/8/4 Schema-based textual analysis of IELTS Reading comprehension test
94/8/4 Textual Analysis of "English Book 1" Based on Schema Theory
94/8/4 ولایت‌نامه به مثابه گونه ادبی خاص شیعی در قرن نهم
94/7/26 بررسی روایت‌رستم درحماسه‌های شفاهی منشور پس ازشاهنامه‌فردوسی
94/7/25 بررسی نحوه استفاده و پردازش رشته های قالبی
94/7/25 بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی دهه هشتاد ایران بر بنیان نظریه فرانسوی
94/7/22 شناسایی گفتمان‌های موجود در غزلیات سنایی و بررسی نسبت آنها
94/7/22 تحلیل و بررسی جشن‌نامه‌ها و یادنامه‌های مفاخر ادبی معاصر
94/7/21 بررسی سبک مهسا محب‌علی در رمان"نگران نباشی"برمبنای نشانه‌شناسی
94/7/20 بررسی کیفی سرفصل آموزش درسی ترجمه شفاهی در مقطع کارشناسی....
94/7/21 ترجمه کتاب الاسلام و القضیه الفلسطینیه
94/7/21 سرمایه اجتماعی دانش آموز و تطابق رشته قبولی با رشته انتخابی در ...
94/7/15 نقش و جایگاه جمعیت در پدافند غیرعامل
94/7/14 ترجمه تاریخ ادبیات ایران
94/7/13 ...The impact of Generative learning strategies on EFL learner,s
94/7/13 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاههای روستایی
94/7/12 بررسی چالشهای ارتقای میزان تاب‌آوری شهری...
94/7/11 تجلی وحدت در کثرت رهیافتی در راستای تنوع و انسجام فضایی ...
94/7/11 متنیت در شعر معاصر با تکیه بر اشعار نیما، سپهری، باباچاهی
94/7/11 ... A cross-cultural investigation into politeness
94/7/11 بررسی آینده‌ی آموزش زبان انگلیسی با رویکردی به تکنولوژی
94/7/8 مفهوم الجهل و الجاهلیه فی نهج البلاغه
94/7/8 بررسی ساختار وارونگی‌ها در کلان شهرها
94/7/8 آیین‌ها و مناسک شیعه در دوره قاجار
94/7/8 بررسی نقش علمای شیعه خراسان در مبارزه با استعمار انگلیس
94/7/8 آسیب شناسی آموزش تاریخ در مدارس ابتدائی و دبیرستان از دارالفنون تا پهلوی دوم
94/7/8 شناسایی الگوهای تغییر فرم و شکل شهر در کریدور خط یک قطار...
94/7/7 A comparative study in the use of meta discourse
94/7/7 ...The Impact at teaching controversial cultural differences
94/7/7 تصویر حاکم در شعر عراق معاصر (احمد مطر و محمدمهدی جواهری)
94/7/7 تداوم سنت‌های هخامنشی در دوره اشکانی
94/7/7 پارس در دوره سلوکیان و اشکانیان
94/7/7 تحلیل شاخص‌های نوگرایی در توسعه پایدار منطقه 11 مشهد
94/7/6 نقش دانش بومی، مشارکت روستائیان و نهادهای محلی در کاهش آسیب پذیری ...
94/7/6 انعکاس ایدئولوژی در برخی از ویژگیهای سبکی و روایی ناتوردشت جی دی سلینجر
94/7/6 مصرف مناسک‌گرایی در ایام عید نوروز و عوامل موثر بر آن ...
94/7/6 نمود دگرباشی در گفتمان اوباما: ایران و ایرانیان چگونه در گفتار اوباما تصویر شده‌اند؟
94/7/5 بررسی روایت زنان از انجام جراحی زیبایی (مطالعه موردی: زنان شهر مشهد)
94/7/5 پژوهشی پیرامون شخصیت ادبی و فرهنگی محمد عبدوه
94/7/5 معناشناسی واژگان اطمینان و سکون (آرامش) با تاکید بر بررسی مصادیق و...
94/7/4 ...Investigating the effect of cultural intervention program on
94/7/4 مردوارگی در داستان‌های کوتاه غاره السمان
94/7/4 تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری زوجین در خصوص فرزندآوری
94/7/4 ...Cross-cultural and gender-based differences in applying the
94/6/31 ...Evaluating Multi-word Expressions Based on Teachers
94/6/31 مقایسه زیرنویس های انگلیسی و فارسی با متن اصلی فرانسوی فیلم گذشته (فرهادی) 1392
94/6/31 شعر طلائه بن رزیک: دراسه موضوعیه فنیه
94/6/31 ترجمه کتاب جنه الشوک « طه حسین»
94/6/31 سنت و نوگرایی در اندیشه و شعر سامی الباردی
94/6/31 A Mixed-Methods study the reception of Dubbing in Iran
94/6/31 ... MA Theses in English Translation in two Major
94/6/30 اتجاهات الشعر فی معجم البلدان و دراسه وصفیه
94/6/29 ...A Comparison of Translation Performance of low and High Narrative
94/6/30 ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء وضعیت مبلمان شهری شهر مشهد
94/6/30 مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر ترجیحات شغلی
94/6/30 تحلیل انتقادی ترجمه انگلیسی بچه‌های قالیبافخانه اثر هوشنگ مرادی کرمانی
94/6/30 ترجمه کتاب « آواها در ترجمه »
94/6/30 ترجمه کتاب « ترجمه، قدرت، فروپاشی »
94/6/29 دگردیسی مشغولیت‌ها با کنش فردی و کنش جمعی
94/6/29 Construction and validating a computerized adaptive test for
94/6/29 Investigating the use of politeness strategies in the result
94/6/29 بررسی استعاره‌های درباری خمسه نظامی گنجوی از دیدگاه شناختی
94/6/28 فضایل و مناقب امام علی(ع) در متون صوفیانه از ...
94/6/28 تحلیل شیوه های مختلف نقل گفتار در داستان های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه
94/6/28 عوامل موثر بر افول سیاسی و اقتصادی منطقه خراسان پس از سقوط هرات
94/6/28 بررسی تاثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه ترجمه آثار ادبی
94/6/28 فرایند تکوین بارعاطفی رابطه مهاجر با میزبان
94/6/28 مطالعه طرح توسعه اراضی پادگان لشکر خراسان از دیدگاه توسعه پایدار
94/6/25 تحلیل نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در فرایند تبدیل شهر مشهد به شهر دانش
94/6/25 بررسی ترس از مرگ در ضد اخلاق آندره ایدوله قطره خون صادق هدایت
94/6/24 تأثیر متغیّرهای درون متنی و برون متنی شعر ترجمه‌ای بر شعر معاصر ایران
94/6/24 ترجمه کتاب ترجمه، تاریخ و فرهنگ
94/6/22 ترجمه کتاب « بلاغه الکلمه فی التعبیر القرآنی»
94/6/21 بازتاب سیمای امام حسین(ع) در شعر معاصر عربی
94/6/24 ترجمه کتاب ترجمه و جهانی شدن
94/6/18 ... Iranian's Conceptions of (In)Politeness and its Influence on
94/6/18 ... :Stroke analysis of English, Arabic, and Persian
94/6/17 شطح و شاکله‌های مفهومی
94/6/16 جلسه دفاع خانم هانیه رضایی فر کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
94/6/16 جلسه دفاع خانم مهسا باقری کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
94/6/16 جلسه دفاع خانم زینب عرب کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
94/6/15 تحليل تطبيقي زن مدارانه نامه هاي آسيايي گوميو و داستان هاي هزارو يك شب
94/6/14جلسه دفاع خانم نفیسه رجایی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
94/6/14 زبان ادبیات سیاستمداری
94/6/18جلسه دفاع خانم فاطمه ایرج زاد کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
94/6/14 خانم مهناز خباز دانشجو زبان و ادبیات انگلیسی
94/6/14 جلسه دفاع آقای محمود اسدی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
94/6/11 جلسه دفاع آقای بهنام عطا کارشناسی ارشد جغرافیا
pd np at az kdabiyat tm