به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد خوش آمدید

دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد با هدف تأمين نيروى انسانى متخصّص و ماهر به عنوان دومين واحد آموزش عالى در سطح شهر مشهد با راه‏ اندازى گروه زبان و ادبيّات فارسى در سال ۱۳۳۴ هجرى شمسى تأسيس گرديد. در سال بعد رشته ‏هاى زبان و ادبيات انگليسى و زبان و ادبيّات فرانسه ايجاد شد. پس از گذشت يك سال ديگر رشته‏ هاى تاريخ و جغرافيا در اين دانشكده آغاز به كار نمود. رشته زبان شناسى در سال ۱۳۴۲ فعاليت خود را آغاز نمود.
هم اکنون در دانشکده ادبيات و علوم انسانی ۹ گروه آموزشی در دوره روزانه و ۸ رشته تحصيلی کارشناسی در دوره شبانه فعاليت دارند. اين دانشکده در حال حاضر تعداد ۱۰۳ عضو هيأت علمی (۱۱ استاد، ۳۵ دانشيار، ۵۰ استاديار و ۷ مربی)، ۵ کارشناس آموزشی، ۴۴ کادر اداری و ۱۲ نیروی خدماتی، ۱۴۵۰ دانشجوي كارشناسي، ۹۵۰ دانشجوي كارشناسي ارشد و ۲۸۵ دانشجوي دكتري دارد.
همچنين از سال ۱۳۵۲ تاكنون هر سال چهار شماره از مجله علمي- پژوهشي زبان و ادبيات در اين دانشكده منتشر می شود. اين مجله به منظور ارائه جديدترين پژوهش های انجام شده در رشته های علوم انسانی، مقالات علمی- پژوهشي اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقيقاتی ديگر را نيز چاپ می نمايد.

 

گزارش كاركرد اينترنت بخش دوم
 

سربرگ change password

علاوه بر لینک تغییر رمز عبور VPN که در پورتال شما وجود دارد، از طریق این گزینه نیز می توانید رمز اینترنت خود را تغییر دهید

10

سربرگ Connection Log

پس از انتخاب Connection Log و تعیین بازه زمانی مورد نظر، میتوانید گزارش اتصالات خود  را مشاهده کنید.

11

در این جدول میتوانید گزارش ریز اتصالات خود را با تاریخ و ساعت شروع و خاتمه مشاهده نمایید. ستون Credit Used ، حجم استفاده شده در هر بار اتصال را بر حسب مگا بایت نشان می­دهد.

سربرگ Credit Log

در این قسمت نیز می توانید با تعیین کردن بازه زمانی مشخصی، تغییراتی را که بر روی شارژ شما اعمال شده است را مشاهده کنید. این تغییرات مربوط به زمانهایی است که شارژ خریداری کرده اید و یا ابتدای هر ماه که شارژ شناسه شما تنظیم می شود، است.

 

 

 

2917دانشجو
104عضو هیات علمی
19077دانش آموخته
423دانشجوی بین المللی
84 رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی