سرپرست امور رایانه:  آقای سید محمدحسین مدنی

z babaei

تحصیلات:

کارشناسی، سخت افزار کامپیوتر

تلفن: داخلی 6705

تلفن مستقیم 05138806705

پست الکترونیک :

 

 

 

کارشناس واحد رایانه: آقای سیدرضا موسوی

z babaei تحصیلات:

فوق دیپلم، کامپیوتر

کارشناسی، مدیریت  

کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن: داخلی 6703

تلفن مستقیم  05138806703

پست الکترونیک :

 

 

کارشناس واحد رایانه: خانم زینب احمدپور

z babaei

تحصیلات:

کارشناسی، نرم افزار کامپیوتر

تلفن: داخلی 6704

تلفن مستقیم 05138806704

پست الکترونیک :