اعضاي هيات علمي گروه تاریخ

 

 

 


دکتر محمدتقی ایمان پور
 

مرتبه علمی: استاد 
تخصص: تاریخ ایران باستان
 

 تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ ایران، دانشگاه فردوسی مشهد  

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران باستان، دانشگاه  تهران

دکتری، تاریخ ایران باستان ، دانشگاه  منچستر انگلستان

 

 Imanpour-1

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

   

5299

051-38805299

 http://timanpour.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عباس سرافرازی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ایران دوره اسلامی - قاجار

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تهران

دکتری، تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

 

 

  abbas-sarafrazi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5295

051-38805295

http://ab.sarafrazi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر علی ناظمیان فرد
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: تاریخ اسلام و تشیع

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه  شیراز

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسلامی،  دانشگاه شهید بهشتی  

دکتری، تاریخ اسلام، دانشگاه  تهران

 

 

 

 ali-nazemian

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 5296

051-38805296

http://nazemian.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر هادی وکیلی
 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: تاریخ معاصر ایران

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

دکتری، تاریخ  ایران دوره اسلامی، دانشگاه  تربیت مدرس تهران

 

 

 Vakili 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5297

051-38805297

http://vakili.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر نجم الدین گیلانی
 

مرتبه علمی: استاد یار

تخصص: ایران دوره اسلامی - قرون نخستین تاریخ محلی

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد، ایران باستان، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری، تاریخ  محلی، دانشگاه اصفهان

 

 

g  

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

.......

051-38805297

http://gilani.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر جواد عباسی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ایران دوره اسلامی - مغول و تیموریان

 

تحصیلات:

کارشناسی،دبیری تاریخ، دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد، تاریخ ایران، دانشگاه تهران

دکتری، تاریخ - ایران دوره اسلامی، دانشگاه تهران

 

 

 

abasi 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5186

051-38805186

http://jabbasi.profcms.um.ac.ir این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


آقای علی اصغر ذوقی برزش آبادی

 

مرتبه علمی:  مربی

تخصص: تاریخ اروپای سال های میانه و تاریخ چین

 

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، تاریخ اروپا، دانشگاه تبریز

  

 

 

 

 ali-asghar-zoghi-borzeshi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5294

051-38805294

http://zoghi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر پدرام جم 

مرتبه علمی: استادیار
تخصص : فرهنگ و زبان های باستانی ایران - تاریخ ایران باستان

 

تحصیلات:

کارشناسی، باستان شناسی، دانشگاه  تهران

کارشناسی ارشد، فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهران  

دکتری، فرهنگ و زبان های باستانی، دانشگاه تهران  

 jam

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5189

 051-38805189

http://jam1977.profcms.um.ac.ir

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر مریم عزیزیان

 

مرتبه علمی:   استادیار

تخصص: تاریخ اسلام

 

تحصیلات:

 

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد، تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

دکتری، تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

  azizyan

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5236
                      http://www.um.ac.ir/~maryamazizian/

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید m

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر لیلا نجفیان رضوی

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: تشیع، تاریخ اسلام

 

تحصیلات:

کارشناسی، صنایع غذایی، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، تاریخ اسلام، دانشگاه  شهید بهشتی تهران 

دکتری، تاریخ اسلام، دانشگاه  تهران

 

 Najafian

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5298

051-38805298

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 


دکتر سید جلال رجایی
 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ایران دوره اسلامی - صفویه

 

تحصیلات:

کارشناسی، تاریخ، دانشگاه  فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد، تاریخ عمومی جهان، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی 

دکتری، صفویه، دانشگاه میسور هند  

 

Rajaee 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5292

051-38805292

http://rajaii.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

abbas-sarafrazi

 

 

<table style="border-collapse: collapse; width: 663px; height: 1422px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 26.55pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.55pt;" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 422.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.55pt;" colspan="4" valign="top" width="563">
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 10pt; color: red;" dir="RTL">اعضاي هيات علمي گروه تاریخ</span></b><span style="font-size: 10pt; color: red;"></span></span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.55pt;" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 120.2pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر محمدتقی ایمان پور</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"><br /> </span></b><span style="font-size: 3pt; color: red;" dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="font-size: 1pt; color: red;"></span></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span style="font-size: 8pt;"> استاد</span><span style="font-size: 8pt;"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تخصص:</strong> تاریخ ایران باستان</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحصیلات</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 1.3em;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span>:</span></b></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ ایران،</span> دانشگاه فردوسی مشهد&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ایران باستان،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ ایران باستان ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;منچستر انگلستان</span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 14pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Imanpour-1" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/Imanpour-1.jpg" height="153" width="118" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt; text-align: right;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5299</span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b></span><br />
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;"></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 8pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;"><a href="%22http:/timanpour.profcms.um.ac.ir%22"></a><a href="http://timanpour.profcms.um.ac.ir">http://timanpour.profcms.um.ac.ir</a></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://timanpour.profcms.um.ac.ir"></a></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span dir="LTR"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><br /> </span><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر عباس سرافرازی</span> </b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مرتبه علمی:</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span> </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دانشیار</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تخصص:</strong> ایران دوره اسلامی - قاجار</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه فردوسی مشهد<span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ایران دوره اسلامی،</span> دانشگاه تهران<span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ ایران دوره اسلامی،</span> دانشگاه شهید بهشتی<span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 8pt;"></span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; <img alt="abbas-sarafrazi" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/abbas-sarafrazi.jpg" height="188" width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 52pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5295</span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="%22http:/ab.sarafrazi.profcms.um.ac.ir%22"></a><a href="http://ab.sarafrazi.profcms.um.ac.ir">http://ab.sarafrazi.profcms.um.ac.ir</a></span> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="RTL"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر علی ناظمیان فرد</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"><br /> </span></b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">دانشیار</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><strong>تخصص:</strong> تاریخ اسلام و تشیع</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;شیراز</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسلامی،&nbsp;</span>&nbsp;دانشگاه شهید بهشتی&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">دکتری، تاریخ اسلام،</span> دانشگاه <span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR" data-mce-mark="1"><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 8pt;"></span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 1pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img alt="ali-nazemian" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/ali-nazemian.jpg" height="188" width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 62.75pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5296</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://nazemian.profcms.um.ac.ir">http://nazemian.profcms.um.ac.ir</a></span> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: left;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر هادی وکیلی</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"><br /> </span></b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">دانشیار</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><strong>تخصص:</strong> تاریخ معاصر ایران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;فردوسی مشهد</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ایران دوره اسلامی،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;تربیت مدرس تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ &nbsp;ایران دوره اسلامی،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;تربیت مدرس تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img alt="Vakili" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/Vakili.jpg" height="168" width="123" />&nbsp;<span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5297</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://vakili.profcms.um.ac.ir">http://vakili.profcms.um.ac.ir</a></span> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر جواد عباسی</span> </b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR">&nbsp;</span> </b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">استادیار</span> <span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه <span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ،</span> دانشگاه <span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ ،</span> دانشگاه <span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img alt="abasi" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/abasi.jpg" height="167" width="121" />&nbsp; <br /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5186</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://jabbasi.profcms.um.ac.ir">http://jabbasi.profcms.um.ac.ir</a></span> <a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span><span dir="RTL"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">آقای علی اصغر ذوقی </span></b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">مربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 1pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img alt="ali-asghar-zoghi-borzeshi" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/ali-asghar-zoghi-borzeshi.jpg" height="188" width="148" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span style="font-size: 8pt;"> داخلی 5294 </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://zoghi.profcms.um.ac.ir">http://zoghi.profcms.um.ac.ir</a></span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span><br /> <br /> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 663px; height: 1407px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr style="height: 26.55pt;">
<td rowspan="1" colspan="6" style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 26.55pt;" valign="top" width="36"></td>
</tr>
<tr style="height: 120.2pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="36"></td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">دکتر پدرام جم&nbsp;</span></b></span> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">مرتبه علمی:</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"> استاد</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">یار</span></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">تخصص : فرهنگ و زبان های باستانی ایران - تاریخ ایران باستان</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">تحصیلات</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">کارشناسی، تباستان شناسی،</span> دانشگاه <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">کارشناسی ارشد، فرهنگ و زبان های باستانی،</span>&nbsp;دانشگاه تهران&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">دکتری، فرهنگ و زبان های باستانی،</span> دانشگاه تهران&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="jam" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/jam.jpg" height="154" width="125" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 120.2pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt; text-align: right;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5189</span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b></span><br />
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;"></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 8pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right">&nbsp;</p>
<p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://jam1977.profcms.um.ac.ir">http://jam1977.profcms.um.ac.ir</a></span></span></p>
<p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://jam1977.profcms.um.ac.ir"></a></span>&nbsp;<a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="right"><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دکتر مریم محمدی</span> </b></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مرتبه علمی: </span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span>&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">استادیار</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تخصص:</strong> تاریخ ایران اسلامی</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تحصیلات</span></b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p dir="RTL" style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، زبان و ادبیات عربی،</span>&nbsp;دانشگاه تربیت معلم سبزوار<span dir="LTR" style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">&nbsp;</p>
<p dir="RTL" style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1">کارشناسی ارشد، تاریخ ایران اسلامی،</span>&nbsp;دانشگاه فردسی مشهد<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span></p>
<p dir="RTL" style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">دکتری، تاریخ ایران اسلامی،</span>&nbsp;دانشگاه تربیت معلم تهران</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><br /></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span><b><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; <img alt="Mohamadi-Ms" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/Mohamadi-Ms.jpg" height="167" width="117" /><br /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 52pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5188</span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="189"><br style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR" />
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;">&nbsp;<a href="http://mmohammadi.profcms.um.ac.ir" style="font-size: 8pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">http://mmohammadi.profcms.um.ac.ir</a></p>
<p style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://mmohammadi.profcms.um.ac.ir"></a></span>&nbsp;<a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 52pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر لیلا نجفیان رضوی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">استادیار</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><strong>تخصص:</strong> تشیع، تاریخ اسلام</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کارشناسی، صنایع غذایی،</span> دانشگاه <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span>&nbsp;فردوسی مشهد</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" data-mce-mark="1"><span style="font-size: 8pt;" data-mce-mark="1">کارشناسی ارشد، تاریخ اسلام،</span> دانشگاه &nbsp;شهید بهشتی تهران<span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR" data-mce-mark="1"><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span><span dir="LTR" data-mce-mark="1"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ اسلام،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;تهران</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 8pt;"></span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 1pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="Najafian" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/Najafian.jpg" height="151" width="113" /></span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 62.75pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5298</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL" data-mce-mark="1"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span></span></p>
<p style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL" data-mce-mark="1"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">&nbsp;</p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 62.75pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
<p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401">
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><hr align="center" size="2" width="100%" /></div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">دکتر سید جلال رجایی </span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"><br /> </span></b><span style="font-size: 8pt; color: red;" dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">مرتبه علمی:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">استادیار</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تحصیلات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی، تاریخ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">کارشناسی ارشد، تاریخ ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;">دکتری، تاریخ ،</span> دانشگاه <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163">
<p style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; <span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
<p style="line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR"><img alt="Rajaee" src="images/115/stories/images-adab/asatid/tarikh/Rajaee.jpg" height="162" width="126" />&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36">
<p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt; color: red;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">تلفن:</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 8pt;">داخلی 5292</span><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"> </span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">وب سایت شخصی</span></b></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">پست الکترونیک</span></b><span style="font-size: 8pt;" dir="LTR"></span></span></p>
</td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="RTL">&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://vakili.profcms.um.ac.ir"></a><a href="http://vakili.profcms.um.ac.ir">http://vakili.profcms.um.ac.ir</a></span> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span><span style="font-size: 8pt;"></span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید "></a><a href="mailto:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید </a> </span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><b><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></b></span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36"></td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401"></td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163"></td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36"></td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115"></td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189"></td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97"></td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 26.7pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36"></td>
<td style="width: 300.6pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" colspan="3" valign="top" width="401"></td>
<td style="width: 122pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="163"></td>
<td style="width: 26.85pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" rowspan="2" valign="top" width="36"></td>
</tr>
<tr style="height: 51.95pt;">
<td style="width: 86.3pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="115"></td>
<td style="width: 5cm; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="189"></td>
<td style="width: 72.55pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 51.95pt;" valign="top" width="97"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="LTR">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی