اعضاي هيات علمي گروه زبان شناسی

 

 

 


دکتر اعظم استاجی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: زبان شناسی تاریخی، واج شناسی، آواشناسی، زبان شناسی حقوقی

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد، زبان شناسی،  دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

azam-estaji

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5251

051-38805251

http://estagi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر محمدرضا پهلوان نژاد

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: زبان شناسی نقش گرا، صرف و نحو

 

تحصیلات:

کارشناسی، دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، زبان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

mohammad-reza-pahlavannezhad 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5250

051-38805250

http://pahlavan.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر شهلا شریفی

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص:  تحلیل کلام و رده شناسی، واج شناسی و ساخت واژه

 

تحصیلات:

کارشناسی،آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 shahla-sharifi

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5252

051-38805252

http://sh-sharifi.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر علی علیزاده

 

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: صرف و نحو، تحلیل گفتمان

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد،زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری،زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران 

 

 

 

 

 

 alizadeh

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

 6771

 051-38806771

alalizadeh.profcms.um.ac.ir

alalizadehاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 


دکتر علی ایزانلو
 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: معنا شناسی

 

تحصیلات:

کارشناسی، مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد، زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، زبان شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

ali-izanloo 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5248

051-38805248

http://aliizanloo.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 


دکتر عطیه کامیابی گل

 

مرتبه علمی: استادیار

تخصصی: زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، روان شناسی زبان

 

تحصیلات:

کارشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد
دكتری، زبان شناسی کاربردی، دانشگاه مالایا مالزی

 

 

 

atiyeh-kamyabi-gol 

 

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: 

وب سایت شخصی

پست الکترونیک

5249

051-38805249

http://kamyabigol.profcms.um.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید .i

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی