تالارهای دانشکده

 

 


تالار فردوسی

ferdowsi

سالن فردوسی با گنجایش 350 نفر مجهز ترین سالن همایشی دانشکده می باشد که در طبقه همکف و راهروی سمت چپ دانشکده واقع گردیده است.

 

 


تالار دکتر شریعتی

shariati

تالار دکتر شریعتی دانشکده با گنجایش 170 نفر دومین سالن همایشی دانشکده می باشد. این سالن در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکده واقع شده است.

 

 


تالار شادروان دکتر احمد علی رجایی بخارایی

rajaee

تالار دکتر رجایی با گنجایش 35 نفر اصلی جهت استفاده از میکروفن و قابلیت افزاریش تعداد نفرات تا 150 نفر یکی از بزرگترین سالن های کنفرانسی دانشگاه می باشد. این تالار در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکده سمت راست و در مجاورت قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان قرار گرفته است.

 

 


تالار کتابخانه قطب علمی

ghotb

قطب علمی فردوسی شناسی و ادبیات خراسان مجهز به تالار کنفرانسی با ظرفیت 30 تریبون (میکروفون) و قابلین افزاریش تعداد نفرات تا 100 نفر شده است که بیشتر برای جلسات تخصصی قطب علمی و گروه زبان و ادبیات فارسی مورد بهره برداری قرار می گیرد

 

 

 

 

 

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی