مراسم هفته بزرگداشت پژوهش سال 98 و تقدیر از فعالان عرصه پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

98.9.26 A  98.9.26 B

مراسم هفته بزرگداشت پژوهش سال 98 و تقدیر از فعالان عرصه پژوهش توسط دکتر مسعود خوش‌سلیقه، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، و با حضور هیأت رئیسه دانشکده و جمعی از فرهیختگان، استادان و دانشجویان روز سه‌شنبه 26 آذرماه 1398 ساعت 10 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و پخش کلیپ دانشکده دکتر خوش‌سلیقه معاون پژوهش و فناوری دانشکده به میهمانان و فرهیختگان این مراسم خیر مقدم گفت و در راستای برگزاری هفته پژوهش مطالبی را عنوان کرد و فعالیت‌های پژوهشی انجام شده دانشکده در یکسال اخیر را به صورت تصویری تشریح کرد. در ادامه میزگردی با حضور هیات ریسه دانشکده در خصوص نقد و بررسی جایگاه و شرایط پژوهش در حوزه علوم انسانی برگزار شد و با پرسش و پاسخ به اتمام رسید.

در انتهای جلسه نیز از افراد منتخب عرصه پژوهش به شرح زیر تقدیر شد.

·       پژوهشگر منتخب (دکتر اکبر حیدری (علوم انسانی الف) - دکتر سیدمهدی زرقانی(علوم انسانی ب))

·       پژوهشگر جوان شایسته تقدیر (دکتر ندا محسنی(علوم انسانی الف) - دکتر شیما ابراهیمی(علوم انسانی ب)

·       کتاب منتخب (مولفان: دکتررضا پیش‌قدم- دکتر شیما ابراهیمی- دکتر مریم‌السادات طباطبائیان)

·       هیأت علمی منتخب در فعالیت‌های بین المللی (دکتر محمدرضا فارسیان)

·       هیأت علمی منتخب در ارتباط با جامعه و صنعت (دکتر مجید فولادیان)

·       پژوهشگر منتخب در میان مدرسان مدعو (آقای سعید عامری (علوم انسانی الف) - خانم نسرین اسماعیلی(علوم انسانی ب)

·       دانشجویان منتخب

- خانم محبوبه مقدسی (دانشجوی دکتری گروه زبان انگلیسی)

- آقای مهدی جوانشیری (دانشجوی دکتری گروه جغرافیا)

- آقای اسماعیل برواسی (دانشجوی دکتری گروه زبان عربی)

- آقای حامد اکبرپور (دانشجوی دکتری گروه زبان شناسی)

- آقای اکبر حیدریان (دانشجوی دکتری گروه زبان فارسی)

- خانم طاهره لطفی (دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی)

- آقای مصطفي لعل شاطري (دانشجوی دکتری گروه تاریخ)

- خانم فاطمه قادری (دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زبان فرانسه)

·       کارشناسان منتخب حوزه پژوهش

- خانم مریم خوش‌بیان (مسئول‌کتابخانه دانشکده)

- آقای مرتضی تحققی (کارشناس امور پژوهشی)

           - آقای امیراسفندیار عامل‌محرابی (کارشناس امورآموزشی و پژوهشی)

 

 

 98.9.26 C

 

 

مراسم هفته بزرگداشت پژوهش سال 98 و تقدیر از فعالان عرصه پژوهش توسط دکتر مسعود خوش‌سلیقه، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، و با حضور هیأت رئیسه دانشکده و جمعی از فرهیختگان، استادان و دانشجویان روز سه‌شنبه 26 آذرماه 1398 ساعت 10 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و پخش کلیپ دانشکده دکتر خوش‌سلیقه معاون پژوهش و فناوری دانشکده به میهمانان و فرهیختگان این مراسم خیر مقدم گفت و در راستای برگزاری هفته پژوهش مطالبی را عنوان کرد و فعالیت‌های پژوهشی انجام شده دانشکده در یکسال اخیر را به صورت تصویری تشریح کرد. در ادامه میزگردی با حضور هیات ریسه دانشکده در خصوص نقد و بررسی جایگاه و شرایط پژوهش در حوزه علوم انسانی برگزار شد و با پرسش و پاسخ به اتمام رسید.

در انتهای جلسه نیز از افراد منتخب عرصه پژوهش به شرح زیر تقدیر شد.

·       پژوهشگر منتخب (دکتر اکبر حیدری (علوم انسانی الف) - دکتر سیدمهدی زرقانی(علوم انسانی ب))

·       پژوهشگر جوان شایسته تقدیر (دکتر ندا محسنی(علوم انسانی الف) - دکتر شیما ابراهیمی(علوم انسانی ب)

·       کتاب منتخب (مولفان: دکتررضا پیش‌قدم- دکتر شیما ابراهیمی- دکتر مریم‌السادات طباطبائیان)

·       هیأت علمی منتخب در فعالیت‌های بین المللی (دکتر محمدرضا فارسیان)

·       هیأت علمی منتخب در ارتباط با جامعه و صنعت (دکتر مجید فولادیان)

·       پژوهشگر منتخب در میان مدرسان مدعو (آقای سعید عامری (علوم انسانی الف) - خانم نسرین اسماعیلی(علوم انسانی ب)

·       دانشجویان منتخب

- خانم محبوبه مقدسی (دانشجوی دکتری گروه زبان انگلیسی)

- آقای مهدی جوانشیری (دانشجوی دکتری گروه جغرافیا)

- آقای اسماعیل برواسی (دانشجوی دکتری گروه زبان عربی)

- آقای اکبر حیدریان (دانشجوی دکتری گروه زبان فارسی)

- خانم طاهره لطفی (دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی)

- آقای مصطفي لعل شاطري (دانشجوی دکتری گروه تاریخ)

- خانم فاطمه قادری (دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زبان فرانسه)

·       کارشناسان منتخب حوزه پژوهش

- خانم مریم خوش‌بیان (مسئول‌کتابخانه دانشکده)

- آقای مرتضی تحققی (کارشناس امور پژوهشی)

- آقای امیراسفندیار عامل‌محرابی (کارشناس امورآموزشی و پژوهشی)

paziresh

پذیرش دانشجو

ketabkhane-adabiyat

کتابخانه دانشکده

High 6842

تور مجازی دانشکده

Pictures-Gallary

آلبوم تصاویر

00aa Language Center

آموزش های عالی آزاد

1504508617

نظام پیشنهادات

25000دانشجو
104عضو هیات علمی
11000دانش آموخته
2000دانشجوی بین المللی
435رشته/مقطع تحصیلی
9گروه آموزشی